W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego BD.ZUZ.2.4210.284.2022.AS

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy BD.ZUZ.2.4210.284.2022.AS
Typ sprawy Ochrona środowiska
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Pile
ul. Motylewska 7, 64-920 Piła
tel.: +48 67 212-32-44 | faks: +48 67 212-51-75 | email: zz-pila@wody.gov.pl
www.wody.gov.pl


BD.ZUZ.2.4210.284.2022.AS Piła, 04 października 2022 r.

Na podstawie art. 401 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.)
PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile ul. Motylewska 7, 64-920 Piła na wniosek Pełnomocnika z r2eko Artur Owczarek, ul. Piotrkowska 55 lok. 205, 90-413 Łódź – występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53, 00-874
Warszawa, reprezentowanego przez Oddział GDDKiA w Szczecinie, al. Boh. Warszawy 33, 70-340 Szczecin
w s z c z ą ł  p o s t ę p o w a n i e  a d m i n i s t r a c y j n e
w sprawie:
I. Stwierdzenia wygaśnięcia punktu I.3. decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2012 r., znak: WOŚ.II.7322.25.2012.ZdK, udzielającego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, pozwolenia wodnoprawnego na ,,(…) Szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do odbiornika – ziemi na skarpie nasypu drogowego (…)’’;
II. Udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni utwardzonej jezdni i ciągu pieszo – rowerowego położonego wzdłuż północnej części jezdni, będących powierzchnią przepustu – mostu nad rzeką Młynówką w ciągu drogi krajowej nr 10, za pośrednictwem urządzeń wodnych – wylotu W1 i wylotu W1, z lokalizacją na działce o nr ewid. 15, obręb 0035 Łowicz Wałecki, gm. Mirosławiec, powiat wałecki, do ziemi (działki o nr ewid. 8157/9 i 8186/1, obręb 0035 Łowicz Wałecki, gm. Mirosławiec, powiat wałecki).
Wnioski i uwagi w powyższej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w Zarządzie Zlewni Wód Polskich w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła, w godzinach: pn – pt 8:00 - 16:00
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

DYREKTOR

Roman Tomasz

Załączniki

Obwieszczenie pdf, 352 kB

Powiadom znajomego