W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

IGN.6733.2.2022.DB - Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z 29.03.2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa przepompowni ścieków sanitarnych wraz z niezbędna infrastruktura techniczna na działce nr 834 położonej w Mirosławcu przy ul. Sprzymierzonych 64, obręb 0001 M. Mirosławiec.

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy IGN.6733.2.2022.DB
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu
IGN.6733.2.2022.DB


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 29 marca 2022 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznegoBurmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735)  oraz art. 50, 53 ust. 1 i 59  ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503), zawiadamia iż, w dniu 29 marca 2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przepompowni ścieków sanitarnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (utwardzeniem terenu, ogrodzeniem i oświetleniem)  na działce oznaczonej geodezyjnie nr 834 położonej  w Mirosławcu przy ul. Sprzymierzonych 64, w jednostce ewidencyjnej 321703_4 Mirosławiec – Miasto, w obrębie 0001 M. Mirosławiec.

Przedmiotowa decyzja została wydana na wniosek Gminy Mirosławiec z siedzibą w Mirosławcu przy ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec reprezentowanej przez  Pana Piotra Pawlika Burmistrza Mirosławca.

Wobec powyższego informuje się, że Stronom niniejszego postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza
w dniu 29 marca 2022 r.

Zamieszczono na tablicach ogłoszeń UM w Mirosławcu oraz w BIP UM          w Mirosławcu  w  dniu  29 marca 2022 r.

Czas    znajdowania   się   obwieszczenia   w   BIP   UM
w  Mirosławcu: 29 marzec 2022 r.  – 12 kwietnia  2022 r.
Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu  29 marca 2022 r.
                                    (podpis)

Załączniki

Powiadom znajomego