W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

IGN.6733.3.2020.DB - obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 10 grudnia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia wraz ze złączami kablowymi na dz. nr 92, 98/1, 98/2, 120/3, 100/1, 101 i 163/3 położonych w m. Kalinówka w obrębie Mirosławiec 34 (0034).

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy IGN.6733.3.2020.DB
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu
IGN.6733.3.2020.DB

 


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 10 grudnia 2020 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego

 Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 50, 53 ust. 1 i 59  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293), zawiadamia iż, w dniu 10 grudnia 2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia wraz ze złączami kablowymi do zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz budynku zaplecza technicznego wieży telekomunikacyjnej na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 92, 98/1, 98/2, 120/3, 100/1, 101 i 163/3 położonych w m. Kalinówka  w obrębie Mirosławiec 34 (0034), gmina Mirosławiec.  

Przedmiotowa decyzja została wydana na wniosek UESA SOLAR Sp. z o.o., ul. Turystyczna 113, 87-100 Toruń reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Karola Wróblewskiego.

Wobec powyższego informuje się, że Stronom niniejszego postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza
w dniu 10 grudnia 2020 r.

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec oraz w BIP UM Mirosławiec  w  dniu  10 grudnia 2020 r. 

Czas       znajdowania      się       obwieszczenia     w     BIP     UM
w Mirosławcu:        10 grudzień 2020 r.    –    23 grudzień  2020 r.
Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu  10 grudnia 2020 r.
                                          (podpis)

Załączniki

Powiadom znajomego