W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

IGN.6733.1.2020.DB - Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 5.06.2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych SN-15 kV w ramach wymiany odcinka napowietrznej linii średniego napięcia 15 kV Strzaliny nr 943 na linie kablowe 15 kV w nowej trasie zlokalizowane na odcinku od miejscowości Zacisze do miejscowości Hanki w obrębach Mirosławiec 34 (0034) i Hanki (0030).

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy IGN.6733.1.2020.DB
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu
IGN.6733.1.2020.DB


                                           OBWIESZCZENIE
                                BURMISTRZA MIROSŁAWCA
                                    z dnia 5 czerwca 2020 r.
    o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 256),    art. 50, 53 ust. 1 i 59  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu    i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293), w związku  z  art. 15zzs ust. 2a pkt 4  i art. 115 ustawy  z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 374, poz. 695), zawiadamia iż, w dniu 5 czerwca 2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca  budowy linii kablowych SN-15 kV w ramach wymiany odcinka napowietrznej linii średniego napięcia 15 kV Strzaliny nr 943 na linie kablowe 15 kV w nowej trasie zlokalizowane na odcinku od miejscowości Zacisze do miejscowości Hanki w obrębach Mirosławiec 34 (0034) i Hanki (0030)  na działkach nr 409/1, 410/4, 405/2, 252, 249/13, 249/11, 307, 8277/1, 8276/1, 8275, 8274 i 8309/1 położonych w obrębie Mirosławiec 34 (0034) oraz  na działkach nr 660, 8307/1, 8308/1, 87, 67, 69, 8306/3 i 8305/6 położonych  w obrębie Hanki (0030). 

Przedmiotowa decyzja została wydana na wniosek Enea Operator Sp. z o.o.,ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Edwina Nowaka.

Wobec powyższego informuje się, że Stronom niniejszego postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

                                                                     Podpisano przez Zastępcę Burmistrza
                                                                     w dniu 05 czerwca 2020 r.

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Hanki oraz w BIP UM Mirosławiec  w  dniu    05 czerwca 2020 r. 

 

Czas       znajdowania      się       obwieszczenia     w      BIP       UM 
w Mirosławcu:            05 czerwiec 2020 r.    –     18 czerwiec 2020 r.
Podpisano przez Zastępcę Burmistrza   w dniu  05 czerwca 2020 r.

                                          (podpis)

Załączniki

Powiadom znajomego