W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

IGN.6733.2.2020.DB - Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 30 kwietnia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca budowy podziemnej energetycznej sieci kablowej SN – 15 kV i nn-0,4kV o łącznej długości trasy ok. 410 m oraz małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn w miejscowości Hanki, gmina Mirosławiec.

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy IGN.6733.2.2020.DB
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu
IGN.6733.2.2020.DB

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego

Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 256),  art. 50, 53 ust. 1 i 59  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293), w związku  z  art. 15zzs ust. 2a pkt 4  i art. 115 ustawy  z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych   z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 374, poz. 695), zawiadamia iż, w dniu 30 kwietnia 2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca  budowy podziemnej energetycznej sieci kablowej SN – 15 kV i nn-0,4kV o łącznej długości trasy ok. 410 m oraz małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 23/2, 24/4, 357/1, 531, 560 i 667 położonych w miejscowości Hanki, w jednostce ewidencyjnej 321703_5  Mirosławiec – Obszar Wiejski, w obrębie Hanki (0030), gmina Mirosławiec.
Przedmiotowa decyzja została wydana na wniosek Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Piotra Kruszyńskiego.
Wobec powyższego informuje się, że Stronom niniejszego postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego  w Mirosławcu w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.
W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza
w dniu 30 kwietnia 2020 r.

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Hanki oraz w BIP UM Mirosławiec  w  dniu  30 kwietnia 2020 r. 

 

Czas  znajdowania  się  obwieszczenia   w  BIP UM 
w Mirosławcu:  30 kwiecień 2020 r.    –   13 maj   2020 r.
Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu  30  kwietnia 2020 r.
                                          (podpis)

Załączniki

Powiadom znajomego