W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

IGN.6733.12.2019.DB- Obwieszczenie z dnia 3 marca 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy podziemnej linii kablowej SN – 15 kV, podziemnej linii kablowej nn-0,4 kV, małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn oraz złącz kablowo-pomiarowych na działkach nr 88 i 130 (obr. Płociczno (0036)), na dz. nr 8210/1, 8211, 8212, 8213, 97/1, 8204, 8197/3 i 109/2 (obr. Sadowo (0032)) oraz na dz. nr 45, 65/1, 65/2, 66/3 i 66/7 (obr. Setnica (0033)).

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy IGN.6733.12.2019.DB
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

GIŚ.6733.12.2019.DB

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 3 marca 2020 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego

 

Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 256)   w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu    i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) zawiadamia iż, w dniu 3 marca 2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca  budowy podziemnej linii kablowej SN – 15 kV o długości ok. 3900m, podziemnej linii kablowej nn-0,4 kV o łącznej długości trasy ok. 22m, małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn oraz złącz kablowo-pomiarowych na działkach nr 88 i 130 położonych w obrębie Płociczno (0036), gm. Tuczno, na działkach nr 8210/1, 8211, 8212, 8213, 97/1, 8204, 8197/3 i 109/2 położonych w obrębie Sadowo (0032), gm. Mirosławiec oraz na działkach  nr 45, 65/1, 65/2, 66/3  i 66/7 położonych w obrębie Setnica (0033), gm. Mirosławiec.

Przedmiotowa decyzja została wydana na wniosek Enea Operator Sp.   z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Piotra Kruszyńskiego.

Wobec powyższego informuje się, że Stronom niniejszego postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego   w Mirosławcu w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

                                                        Podpisano przez Zastępcę Burmistrza
                                                        w dniu 3 marca 2020 r.

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM w Mirosławcu i UM w Tucznie, oraz w BIP UM w Mirosławcu i w UM  w Tucznie  dniu  3 marca 2020 r. 

 

 

Czas     znajdowania     się      obwieszczenia    w     BIP    UM 
w Mirosławcu:   3   marzec   2020 r.    –   16   marzec   2020 r.
Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 3 marca 2020 r.
                                          (podpis)

Załączniki

Powiadom znajomego