W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż samochodu pożarniczego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż samochodu pożarniczego
Rodzaj dokumentu Inne
Data ważności ogłoszenia

Treść

    BURMISTRZ MIROSŁAWCA

OGŁASZA

aukcję na sprzedaż  samochodu pożarniczego


marka: Volkswagen

wersja: 70X02A

model: TRANSPORTER T4

rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy pożarniczy

numer rejestracyjny: ZWA 05JR

rok produkcji: 1993

stan drogomierza/km: 53223 

numer VIN: WV2ZZZ70ZPH131458

rodzaj silnika: ZI AAC benzynowy

układ/ilość cylindrów silnika: 4/rzędowy

rodzaj napędu: przedni

moc silnika: 62kW/85KM

pojemność skokowa silnika: 1968 ccm

rodzaj nadwozia: VAN

kolor karoserii: czerwony


I.   Aukcja odbędzie się w dniu 15 listopada  2018 r o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, ul. Wolności 37 (sala narad nr 107 na I piętrze).
II.  Sprzedawany samochód można obejrzeć w dniach 05.11.2018 r. – 09.11.2018 r. od godziny 10.00-14.00 w remizie strażackiej w Mirosławcu przy ul. Sprzymierzonych 34.
III. Cena wywoławcza:                             11.000,00 zł brutto
IV. Ustala się następujące warunki aukcji:

1. Wadium w wysokości 10 %  ceny wywoławczej ( 1 100,00 zł ) należy wpłacić na konto Gminy i Miasta Mirosławiec nr 78 8941 1032 0092 2937 2000 0030  w Spółdzielczym Banku Ludowym  w Złotowie Oddział w Mirosławcu najpóźniej do dnia 12 listopada 2018 roku.  Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu. W tytule wpłaty należy wpisać „ Wadium na sprzedaż  w aukcji samochodu pożarniczego Volkswagen Transporter”. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia ruchomości. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone w ciągi trzech (3) dni po przeprowadzeniu aukcji. Wadium przepada na rzecz Gminy Mirosławiec w razie uchylenia się uczestnika aukcji, który wygrał aukcję od zawarcia umowy sprzedaży w ustalonym miejscu i terminie.

2. Minimalne postąpienie ustala się w wysokości 1 % ceny wywoławczej (110 zł).

3. Uczestnicy aukcji winni przed przystąpieniem do aukcji przedstawić Komisji:

1) Osoby fizyczne – dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

2) Pełnomocnicy podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z KRS dla podmiotów tam zarejestrowanych oraz pełnomocnictwo udzielone przez organ przedstawicielski określający zakres umocowania oraz górną granicę oferowanej ceny.

3) Pełnomocnicy osób fizycznych – pełnomocnictwo w formie zwykłej pisemnej wraz z upoważnieniem do górnej granicy oferowanej ceny.

4) dowód potwierdzający wpłatę wadium w wysokości 1 100 zł.

4. Nie przedłożenie wymaganych dokumentów wymienionych w ust.3 skutkować będzie nie dopuszczeniem do udziału w aukcji.

V.  Ustala się następujący sposób przeprowadzenia aukcji.

1. Aukcja odbywa się przez podniesienie ręki osoby biorącej udział w aukcji oraz głośne podanie oferowanej ceny.

2. Komisja prowadząca aukcję czuwa nad przebiegiem aukcji.

3. O rozstrzygnięciu aukcji decyduje wielkość i kolejność zaoferowanej ceny.

4. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać po złożeniu przez innego uczestnika aukcji oferty korzystniejszej.

5. Aukcja jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, co najmniej o jedno postąpienie.

6. Protokół aukcji sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

  1. VI.              1. Podstawę do podpisania umowy sprzedaży stanowi protokół aukcji; zawarcie umowy następuje z chwilą udzielenia przybicia.

2. Umowa sprzedaży winna być podpisana w terminie 10 dni od dnia aukcji. Z uzasadnionych przyczyn Burmistrz może ten termin przesunąć.

3. Jeżeli zwycięzca aukcji nie stawi się w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu w oznaczonym terminie w celu podpisania umowy sprzedaży, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy.

4. Zwycięzca aukcji zobowiązany jest zapłacić ustaloną w aukcji cenę sprzedaży przedmiotu, przelewem na rachunek bankowy – Urząd Miejski w Mirosławcu Bank: SBL Złotów O/Mirosławiec konto Nr: 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020 przed zawarciem umowy sprzedaży, w terminie i w sposób umożliwiający potwierdzenie wpływu środków na konto.

5. Nabywca zobowiązany jest uiścić wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży.

VII.Dodatkowe informacje: www. miroslawiec.pl, bip.miroslawiec.pl lub Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, pok. Nr 4 ,  tel. 067 259 62 61

                                                                                                                                                                                                          Burmistrz Mirosławca

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane