W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 6754 artykuły
uchwała nr: XLV/376/2018
uchwała nr XLV/376/2018
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLV/375/2018
uchwała nr XLV/375/2018
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między Gminą i Miastem Mirosławiec a Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Mirosławiec
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLV/374/2018
uchwała nr XLV/374/2018
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLV/373/2018
uchwała nr XLV/373/2018
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLV/372/2018
uchwała nr XLV/372/2018
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirosławcu i powierzenia jego prowadzenia Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mirosławcu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLV/371/2018
uchwała nr XLV/371/2018
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie opłaty miejscowej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLV/370/2018
uchwała nr XLV/370/2018
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie opłaty targowej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLV/369/2018
uchwała nr XLV/369/2018
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie stawek podatku od środków transportowych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLV/368/2018
uchwała nr XLV/368/2018
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLV/367/2018
uchwała nr XLV/367/2018
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIV/366/2018
uchwała nr XLIV/366/2018
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026
status uchwały obowiązująca
Znak sprawy: Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż samochodu pożarniczego
Znak sprawy Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż samochodu pożarniczego
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis     BURMISTRZ MIROSŁAWCA OGŁASZA aukcję na sprzedaż  samochodu pożarniczego   marka: Volkswagen wersja: 70X02A model: TRANSPORTER T4 rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy pożarniczy numer rejestracyjny: ZWA 05JR rok produkcji: 1993 stan drogomierza/km: 53223  numer VIN: WV2ZZZ70ZPH131458 rodzaj silnika: ZI AAC benzynowy układ/ilość cylindrów silnika: 4/rzędowy rodzaj napędu: przedni moc silnika: 62kW/85KM pojemność skokowa silnika: 1968 ccm rodzaj nadwozia: VAN kolor karoserii: czerwony   I.   Aukcja odbędzie się w dniu 15 listopada  2018 r o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, ul. Wolności 37 (sala narad nr 107 na I piętrze).II.  Sprzedawany samochód można obejrzeć w dniach 05.11.2018 r. – 09.11.2018 r. od godziny 10.00-14.00 w remizie strażackiej w Mirosławcu przy ul. Sprzymierzonych 34.   III. Cena wywoławcza:                             11.000,00 zł bruttoIV. Ustala się następujące warunki aukcji:   1. Wadium w wysokości 10 %  ceny wywoławczej ( 1 100,00 zł ) należy wpłacić na konto Gminy i Miasta Mirosławiec nr 78 8941 1032 0092 2937 2000 0030  w Spółdzielczym Banku Ludowym  w Złotowie Oddział w Mirosławcu najpóźniej do dnia 12 listopada 2018 roku.  Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu. W tytule wpłaty należy wpisać „ Wadium na sprzedaż  w aukcji samochodu pożarniczego Volkswagen Transporter”. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia ruchomości. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone w ciągi trzech (3) dni po przeprowadzeniu aukcji. Wadium przepada na rzecz Gminy Mirosławiec w razie uchylenia się uczestnika aukcji, który wygrał aukcję od zawarcia umowy sprzedaży w ustalonym miejscu i terminie. 2. Minimalne postąpienie ustala się w wysokości 1 % ceny wywoławczej (110 zł). 3. Uczestnicy aukcji winni przed przystąpieniem do aukcji przedstawić Komisji: 1) Osoby fizyczne – dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport). 2) Pełnomocnicy podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z KRS dla podmiotów tam zarejestrowanych oraz pełnomocnictwo udzielone przez organ przedstawicielski określający zakres umocowania oraz górną granicę oferowanej ceny. 3) Pełnomocnicy osób fizycznych – pełnomocnictwo w formie zwykłej pisemnej wraz z upoważnieniem do górnej granicy oferowanej ceny. 4) dowód potwierdzający wpłatę wadium w wysokości 1 100 zł. 4. Nie przedłożenie wymaganych dokumentów wymienionych w ust.3 skutkować będzie nie dopuszczeniem do udziału w aukcji. V.  Ustala się następujący sposób przeprowadzenia aukcji. 1. Aukcja odbywa się przez podniesienie ręki osoby biorącej udział w aukcji oraz głośne podanie oferowanej ceny. 2. Komisja prowadząca aukcję czuwa nad przebiegiem aukcji. 3. O rozstrzygnięciu aukcji decyduje wielkość i kolejność zaoferowanej ceny. 4. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać po złożeniu przez innego uczestnika aukcji oferty korzystniejszej. 5. Aukcja jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, co najmniej o jedno postąpienie. 6. Protokół aukcji sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. VI.              1. Podstawę do podpisania umowy sprzedaży stanowi protokół aukcji; zawarcie umowy następuje z chwilą udzielenia przybicia. 2. Umowa sprzedaży winna być podpisana w terminie 10 dni od dnia aukcji. Z uzasadnionych przyczyn Burmistrz może ten termin przesunąć. 3. Jeżeli zwycięzca aukcji nie stawi się w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu w oznaczonym terminie w celu podpisania umowy sprzedaży, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy. 4. Zwycięzca aukcji zobowiązany jest zapłacić ustaloną w aukcji cenę sprzedaży przedmiotu, przelewem na rachunek bankowy – Urząd Miejski w Mirosławcu Bank: SBL Złotów O/Mirosławiec konto Nr: 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020 przed zawarciem umowy sprzedaży, w terminie i w sposób umożliwiający potwierdzenie wpływu środków na konto. 5. Nabywca zobowiązany jest uiścić wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży. VII.Dodatkowe informacje: www. miroslawiec.pl, bip.miroslawiec.pl lub Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, pok. Nr 4 ,  tel. 067 259 62 61                                                                                                                                                                                                                                        Burmistrz Mirosławca
zarządzenie nr: 96
zarządzenie nr 96
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik
z dnia
w sprawie sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego Gminy i Miasta Mirosławiec
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 95
zarządzenie nr 95
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik
z dnia
w sprawie powołania komisji do sprzedaży samochodu pożarniczego Volkswagen Transporter o numerze rejestracyjnym ZWA 05 JR
Status obowiązujące