W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Informacjja Burmistrza Mirosławca z dnia 15 października 2018 r. o wynikach konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

   INFORMACJA BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 15 października 2018 r.
o wynikach konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego
Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

 

Na podstawie § 13 uchwały Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirosławiec oraz Zarządzenia Nr 68 Burmistrza Mirosławca  z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r. ( zm. Zarządzeniem Nr 76 Burmistrza Mirosławca z dnia 24 września 2018 r.)  podaje się do publicznej wiadomości informację o wynikach konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.


1. Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej    w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych                      z mieszkańcami Gminy Mirosławiec w dniach od 7 września do 5 października 2018 r.
2. Konsultacje obejmowały mieszkańców Gminy Mirosławiec oraz organizacje pozarządowe.
3. Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone  w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.miroslawiec.pl),  na stronie internetowej www.miroslawiec.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu i tablicach ogłoszeń w sołectwach.
4.1 Termin zgłaszania projektów do budżetu obywatelskiego – od 7 września do 20 września 2018 r.

4.2 Ilość zgłoszonych projektów – 4.                                     

4.3 Ilość projektów zakwalifikowanych przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego po pozytywnej analizie zespołu analizującego Urzędu Miejskiego i zakwalifikowane do głosowania – 3.

5.  Przebieg konsultacji  nadzorował Zespół ds. budżetu obywatelskiego.

6. Wybór zadań do budżetu obywatelskiego przez mieszkańców dokonany został  w trybie § 16 Regulaminu przygotowania budżetu obywatelskiego dla Gminy Mirosławiec na 2019 rok, tj.              w związku ze zgłoszeniem projektów z odrębnych grup finansowych w liczbie 1 w danej grupie i uzyskania pozytywnej weryfikacji przez zespół ds. konsultacji budżetu obywatelskiego  niniejsze  zadania rekomendowane są do realizacji poprzez ich uwzględnienie w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r. bez procedury głosowania.

 

Lp.

Nazwa projektu

Zgłaszający

Koszt

 

1.

„ Wykonanie parkingu w okolicach bloków 14 i 18 z miejscem dla osoby niepełnosprawnej w Mirosławcu Górnym”


Mieszkańcy Mirosławca Górnego


  40.000 zł

2

„Kolorowa biblioteka młodego człowieka – utworzenie Strefy Malucha-kącika czytelniczego dla najmłodszych uczniów, doposażenie pomieszczenia biblioteki szkolnej w nowe stanowiska komputerowe, zakup nowych kolorowych regałów na książki i akcesoriów bibliotecznych ( kolorowe przegródki, napisy informacyjne, itp.

Mieszkańcy Mirosławca

30.000 zł

 

 

3


„Doposażenie jednostki OSP KSRG Mirosławiec w sprzęt ratowniczy do ratownictwa technicznego, przedmedycznego i wodnego”


Ochotnicza Straż Pożarna w Piecniku


20.000 zł

 

7. Projekt pn. „Słoneczna Górka – plac zabaw kolonia Piecnik” zgłoszony przez mieszkańców Piecnika ( 30 tys. zł) zaopiniowany został negatywnie przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego. Powód – projekt nie spełniał wymogów wynikających z przepisów prawa. Lokalizacja zadania – działka drogowa stanowiąca drogę publiczną  nie może z przyczyn formalnych stanowić miejsca rekreacji ( art. 40 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.               w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 1422 ze zm.).


                                                                                                   Burmistrz Mirosławca


                                                                                                       /- /  Piotr Pawlik

Załączniki

Powiadom znajomego