Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca w sprawie wydania decyzji środowiskowej

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

                                                                                                            Mirosławiec  dnia  12.07.2019 r.

GKS.6220.2.2019.AM

                                                                 OBWIESZCZENIE

                                                              Burmistrza Mirosławca

                                          o wszczęciu postępowania administracyjnego  

                                            w sprawie wydania decyzji środowiskowej


  Na podstawie  art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 poz. 2096) oraz art. 33 ust. 1 pkt 2,3,4,5, art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018, poz. 2081)
 
                                                                                    zawiadamiam

że zgodnie z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Burmistrz Mirosławca jako organ właściwy rozpatruje  wniosek PRO VENTO Energia Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz         i wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 159, 160/3, 170/1, 173,   w obrębie geodezyjnym Mirosławiec 34, gmina Mirosławiec.  Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018, poz. 2081) Burmistrz Mirosławca wystąpi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
     Informuję Pana/Panią o uprawnieniach strony tego postępowania, wynikających z art. 10 K.p.a., polegających na prawie  do czynnego udziału  w każdym stadium postępowania , w tym prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu ul. Wolności 37 ,Referat GKS pokój nr 3 w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w godzinach pracy urzędu.
 
     Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publiczne dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu bip.Mirosławiec.pl oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu  Miejskiego w Mirosławcu
 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie:

- Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Miejskiego

  w Mirosławcu,

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu,

2.    a/a

Wywieszono na tablicy ogłoszeń UM  w Mirosławcu

  • od 12.07.2019 r do 02.08.2019 r.Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij