W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku na terenie Gminy Mirosławiec

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku na terenie Gminy Mirosławiec.

Realizacji zadań publicznych Gminy z zakresu:

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Mirosławiec, 

2) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie Gminy Mirosławiec, 

3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Mirosławiec, 

4) ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy Mirosławiec, 

5) promocji i organizacji wolontariatu na terenie Gminy Mirosławiec, 

6) ratownictwa i ochrony ludności na terenie Gminy Mirosławiec.


          Zgodnie z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Nr XLI/478/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Mirosławiec na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z Zarządzeniem nr 23 Burmistrza Mirosławca z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji niektórych zadań publicznych w Gminie Mirosławiec w 2024 r., informuję, iż:

1.    Wybiera się oferty z zakresu:
a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Mirosławiec, nazwa zadania:
- „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym poprzez działania o charakterze sportowo rekreacyjnym”, nr zadania 5/2024 - Uczniowski Klub  Żeglarski „KEJA” Mirosławiec, wysokość przyznanych środków finansowych 8.000,00 zł,
- Współzawodnictwo sportowe – cykl zawodów wędkarskich organizowanych przez Koło PZW nr 75 „LIN” dla dzieci i dorosłych z terenu gminy i miasta Mirosławiec, nr zadania 2/2024 – Koło PZW nr 75 „LIN” Mirosławiec, Okręg Nadnotecki w Pile, wysokość przyznanych środków finansowych 4.000,00 zł,
b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Mirosławiec, nazwa zadania:
- „Organizacja Spotkania Braci Lotniczej w rocznice wydarzeń Święto Lotnictwa Polskiego”, nr zadania 7/2024 - Stowarzyszenie Miłośników Lotnictwa w Mirosławcu, wysokość przyznanych środków finansowych 15.000,00 zł,    
- „Profilaktyka zdrowia seniorów z terenu miasta i gminy Mirosławiec”, nr zadania 8/2024 - Stowarzyszenie Seniorów „Pogodna Jesień”, z siedzibą w Mirosławcu, wysokość przyznanych środków finansowych 8.000,00 zł,
- „AKCJA INTEGRACJA”, nr zadania 6/2024 - Stowarzyszenie Haneczki
z siedzibą w Hankach, wysokość przyznanych  środków finansowych 6.000,00 zł,
- Integracja społeczna mieszkańców Orla i Gminy Mirosławiec podczas organizacji festynu „Powitanie lata”, nr zadania 12/2024 – Koło Gospodyń Wiejskich „OrleAnki”, Orle 2/3, 78-650 Mirosławiec, wysokość przyznanych środków finansowych  3.000,00 zł, 
- „ŚWIĘTOKRZYSKIE CZARUJE”, nr zadania 1/2024 - Stowarzyszenie Rekreacyjne „Cztery Pory Roku” z siedzibą ul. Spokojna 1A, 78-650 Mirosławiec, wysokość przyznanych  środków finansowych 8.000,00 zł, 
- „Integracja mieszkańców Gminy Mirosławiec podczas wyjazdu do Poznania
i zwiedzanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury …..inaczej – letni marsz Nordic walking zakończony biesiadą i ogniskiem”, nr zadania 11/2024 – Koło Gospodyń Wiejskich Błyskawica 2, Bronikowo 40B, 78-650 Mirosławiec, wysokość przyznanych środków 4.000,00 zł,  
- Festiwal Siedem Stron Świata, nr zadania 9/2024 – Fundacja Siedem Ogrodów, Łowicz Wałecki 50, 78-650 Mirosławiec, wysokość przyznanych środków 5.000,00 zł, 
- Święto Ziół 2024 rok – 15.08.2024 r., nr zadania 4/2024 – Fundacja Siedem Ogrodów, Łowicz Wałecki 50, 78-650 Mirosławiec, wysokość przyznanych środków 6.000,00 zł, 
c) Ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy Mirosławiec:
- „Ochrona i promocja zdrowia na terenie Gmin Mirosławiec”, nr zadania 13/2024 – Stowarzyszenie KOBIET ZIEMI WAŁECKIEJ „AMAZONKA”, ul. Sądowa 9, 78-600 Wałcz, wysokość przyznanych środków 6.000,00 zł,

d) promocji i organizacji wolontariatu na terenie Gminy Mirosławiec:
- „Organizacja konkursu grantowego Działaj Lokalnie”, nr zadania 3/2024 – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania, Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim, ul. Stary Rynek 6, 78-520 Złocieniec, wysokość przyznanych środków 5.000,00 zł.

2.     Unieważnia się konkurs ofert na realizację zadań z zakresu:

- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie Gminy Mirosławiec, w związku z tym, iż na ww. zadanie nie złożono żadnej oferty.

3.           Odrzuca się ofertę z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na terenie Gminy Mirosławiec, złożoną przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Mickiewicza 17, 70-383 Szczecin, ze względu na nie spełnienie wymogów określonych w ogłoszeniu konkursowym (kwota złożonej oferty przekracza środki przeznaczone na realizację zadania).

4.           Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.).


5.           Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.


6.           O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie.


Burmistrz Mirosławca      

/-/ Piotr Pawlik

Powiadom znajomego