W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Unieważnienie konkursu na realizację w 2024 roku zadań publicznych

ZARZĄDZENIE NR 39
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 12 marca 2024 r.
w sprawie unieważnienia konkursu na realizację w 2024 roku zadań publicznych.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) , art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz uchwały Nr LXI/478/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Mirosławiec na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarządzam co następuje:
§ 1. Unieważniam otwarty konkurs ofert w związku z niezłożeniem żadnej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu:
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie Gminy Mirosławiec, którego szczegółowe warunki określono w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 23 Burmistrza Mirosławca z dnia 8 lutego 2024 roku.
§ 2. Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert zamieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, na stronie pod adresem www.miroslawiec.pl i Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.miroslawiec.pl. 
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się głównemu specjaliście ds. organizacji pozarządowych i przedsiębiorczości.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Powiadom znajomego