W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

zarzadzenie nr 18 w sprawie unieważnienia konkursu

ZARZĄDZENIE NR 18
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 12 marca 2021 r.


w sprawie unieważnienia konkursu na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.


Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 18a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXV/202/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarządzam co następuje:


§ 1. Unieważniam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu: ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec, określonego w Zarządzeniu nr 11 Burmistrza Mirosławca z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na wsparcie realizacji niektórych zadań publicznych w Gminie Mirosławiec w 2021 roku, którego szczegółowe warunki określa załącznik nr 3 do zarządzenia, ponieważ oferta złożona została po terminie zamieszczonym w ogłoszeniu o konkursie.


§ 2. Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert zamieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, na stronie pod adresem www.miroslawiec.pl i Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.miroslawiec.pl. 


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Mirosławca

Piotr Pawlik

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego