W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 17 Burmistrza Mirosławca z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

ZARZĄDZENIE NR 17

Burmistrza Mirosławca

z dnia 4 marca 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) i art. 15 ust. 2a-2b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 688 z późn.zm.) i uchwały Nr XII/123/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarządza się co następuje:

§ 1. 

1. W celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

1) Monika Stąporek- Przewodniczący komisji,

2) Kamila Borowiec - Członek komisji,

3) Alicja Dybaczewska - Członek komisji.

2. Zadaniem Komisji jest zaopiniowanie ofert przedstawionych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań własnych gminy z zakresu:

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec,

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec,

3) ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec,

4) turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 2. Komisja działa w oparciu o program współpracy wprowadzony Uchwałą Nr XII/123/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 listopada 2019 r.

§ 3. Karta oceny oferty stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego