W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 143 Burmistrza Mirosławca z dnia 28 listopada w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

ZARZĄDZENIE NR 143
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 28 listopada 2023 r.
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


Na podstawie art. 13 ust. 1,  art. 25 ust.1, art. 35 ust.  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344) Burmistrz zarządza co następuje:
§1. Przeznacza do dzierżawy nieruchomości gruntowe wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2. Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu.
§3. Wykonanie zarządzenia powierzam się podinspektorowi ds. nieruchomości i planowania przestrzennego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 143
Burmistrza Mirosławca
z dnia 28 listopada 2023 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących mienie komunalne Gminy Mirosławiec
I.
1. Nieruchomość gruntowa oznaczona geodezyjnie nr 11/2, położona w miejscowości Chojnica, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0034.
2. Powierzchnia działki: 3,3549 ha
3. Powierzchnia do dzierżawy: 3,3549 ha
4. Księga wieczysta: KO1W/00013882/4
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - brak
6. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  działka figuruje jako teren gospodarki odpadami (O).
7. W ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałczu działka posiada klaso-użytek:  tereny przemysłowe (Ba)
8. Stan prawny: własność Gminy Mirosławiec
9. Okres dzierżawy: 3 lata
10. Cel dzierżawy: przeprowadzenie rekultywacji składowiska odpadów
11. Miesięczna wysokość czynszu dzierżawnego: 0,52 zł/m² + należny podatek VAT
12. Termin wnoszenia opłat - zgodnie z umową, na podstawie faktury VAT
13. Tryb wyłonienia dzierżawcy: bezprzetargowy.

II.
1. Nieruchomość gruntowa oznaczona geodezyjnie nr 11/7, położona w miejscowości Chojnica, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0034.
2. Powierzchnia działki: 1,1675 ha
3. Powierzchnia do dzierżawy: 1,1675 ha
4. Księga wieczysta: KO1W/00026656/5
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - brak
6. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  działka figuruje jako teren gospodarki odpadami (O).
7. W ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałczu działka posiada klaso-użytek:  tereny przemysłowe (Ba)
8. Stan prawny: własność Gminy Mirosławiec
9. Okres dzierżawy: do momentu podpisania umowy sprzedaży działki na rzecz ATF Polska Sp. z o.o. nie dłużej jednak niż 3 lata
10. Cel dzierżawy: prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami
11. Miesięczna wysokość czynszu dzierżawnego: 0,52 zł/m² + należny podatek VAT
12. Termin wnoszenia opłat - zgodnie z umową, na podstawie faktury VAT
13. Tryb wyłonienia dzierżawcy: bezprzetargowy.

III.
1. Część nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie nr 11/8, położona w miejscowości Chojnica, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0034.
2. Powierzchnia działki: 3,5855 ha
3. Powierzchnia do dzierżawy: 0,0534 ha
4. Księga wieczysta: KO1W/00026656/5
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - brak
6. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  działka figuruje jako teren gospodarki odpadami (O).
7. W ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałczu działka posiada klaso-użytek:  tereny rolnicze (R)
8. Stan prawny: własność Gminy Mirosławiec
9. Okres dzierżawy: 3 lata
10. Cel dzierżawy: przeprowadzenie rekultywacji składowiska odpadów
11. Miesięczna wysokość czynszu dzierżawnego: 2,07 zł/m² + należny podatek VAT
12. Termin wnoszenia opłat - zgodnie z umową, na podstawie faktury VAT
13. Tryb wyłonienia dzierżawcy: bezprzetargowy.

IV.
1. Nieruchomość gruntowa oznaczona geodezyjnie nr 11/9, położona w miejscowości Chojnica, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0034.
2. Powierzchnia działki: 0,4716 ha
3. Powierzchnia do dzierżawy: 0,4716 ha
4. Księga wieczysta: KO1W/00026656/5
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - brak
6. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  działka figuruje jako teren gospodarki odpadami (O).
7. W ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałczu działka posiada klaso-użytek:  tereny rolnicze (R)
8. Stan prawny: własność Gminy Mirosławiec
9. Okres dzierżawy: 3 lata
10. Cel dzierżawy: przeprowadzenie rekultywacji składowiska odpadów
11. Miesięczna wysokość czynszu dzierżawnego: 1,55 zł/m² + należny podatek VAT
12. Termin wnoszenia opłat - zgodnie z umową, na podstawie faktury VAT
13. Tryb wyłonienia dzierżawcy: bezprzetargowy.

Załączniki

Powiadom znajomego