W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 144 Burmistrza Mirosławca z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 144
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 28 listopada 2023 r.
w sprawie zbycia nieruchomości


Na podstawie art. 13 ust.1, art. 25 ust.1, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344) oraz Uchwały nr XLVIII/376/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu Burmistrz zarządza co następuje:
§ 1. Przeznacza do sprzedaży nieruchomość wymienioną w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. nieruchomości i planowania przestrzennego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 144
Burmistrza Mirosławca
z dnia 28 listopada 2023 r.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących mienie komunalne Gminy Mirosławiec

1. Nieruchomość gruntowa oznaczona geodezyjnie nr 11/7, położona w miejscowości Chojnica, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0034.
2. Powierzchnia działki: 1,1675 ha.
3. Klasyfikacja gruntu: Ba
4. Księga wieczysta: KO1W/00026656/5
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: brak
6. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  działka funkcjonuje jako teren gospodarki odpadami (O).
7. Stan prawny: własność Gminy Mirosławiec.
8. Forma sprzedaży: bezprzetargowa - na rzecz ATF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie Zdroju (dawniej ATF Sp. z o.o., Sp.K z siedzibą w Chojnicy)
9. Cena sprzedaży: 642 125 zł netto (słownie: sześćset czterdzieści dwa tysiące sto dwadzieścia pięć złotych).
10. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
11. Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344) osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych w wykazie, mogą składać wnioski w terminie do 10 stycznia 2024r. 

Załączniki

Powiadom znajomego