W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 105 Burmistrza Mirosławca z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie komunalne Gminy Mirosławiec

ZARZĄDZENIE NR 105
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 1 września 2023 r.
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie komunalne Gminy Mirosławiec


Na podstawie art. 13 ust. 1,  art. 25 ust.1, art. 35 ust. 1 i art. 37  ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344) Burmistrz zarządza co następuje:

§1. Przeznacza się do dzierżawy nieruchomość gruntową wymienioną w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2. Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu.
§3. Wykonanie zarządzenia powierzam się podinspektorowi ds. nieruchomości i planowania przestrzennego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 105
Burmistrza Mirosławca
z dnia 1 września 2023 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących mienie komunalne Gminy Mirosławiec
I.
1. Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 334/1, położona w miejscowości Drzewoszewo, obręb ewidencyjny Jabłonowo 0027
2. Powierzchnia działki: 0,0824 ha
3. Powierzchnia do dzierżawy: 0,0824 ha
4. Księga wieczysta: KO1W/00032108/4
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - brak
6. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  działka figuruje jako teren turystyczno-rekreacyjny (T).
7. W ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałczu działka posiada klaso-użytek:  grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz)
8. Stan prawny: własność Gminy Mirosławiec
9. Okres dzierżawy: 3 lata
10. Cel dzierżawy: rekreacyjny.
11. Roczna wysokość czynszu dzierżawnego: 32,9600 dt żyta* + należny podatek VAT
12. Tryb wyłonienia dzierżawcy: przetarg nieograniczony.


* w 2023 r. wartość 1 dt żyta wynosi 75,04 zł. 

Powiadom znajomego