W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 47 Burmistrza Miroslawca z dnia 05.06.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

ZARZĄDZENIE NR 47
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 5 czerwca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec


Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust.1, art. 35 i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65) zarządza się co następuje:

§1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2. Wykaz, o którym mowa w §1 (złącznik nr 1) podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu.
§3. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. nieruchomości i planowania przestrzennego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 47
Burmistrza Mirosławca
z dnia 5 czerwca 2020 r.


                                                                    WYKAZ                                                                                      nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne             Gminy i Miasta Mirosławiec


I.
1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 640/5, położona w Mirosławcu, obręb 0001
2. Powierzchnia działki: 0,0158 ha
3. Księga wieczysta: KO1W/00034692/8
4.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - brak
5. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  dzialka figuruje jako teren zainwestowany.
6. Stan prawny: własność Gminy i Miasta Mirosławiec
7. Forma sprzedaży: bezprzetargowa - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych tj dz. nr 647, 648 i 649.
8. Cena sprzedaży: 6 500 zł (słownie:sześć tysięcy pięćset złotych).

II. 
1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 640/6, położona w Mirosławcu, obręb 0001
2. Powierzchnia działki: 0,0493 ha
3. Księga wieczysta: KO1W/00034692/8
4.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - brak
5. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  dzialka figuruje jako teren zainwestowany.
6. Stan prawny: własność Gminy i Miasta Mirosławiec
7. Forma sprzedaży: bezprzetargowa - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych tj dz. nr 647, 648 i 649.
8. Cena sprzedaży: 16 500 zł (słownie:szesnaście tysięcy pięćset złotych).

III.
1. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana o nr geodezyjnym 210/7, położona w Mirosławcu, obręb 0001
2. Powierzchnia działki: 0,0005 ha.
3. Księga wieczysta: KO1W/00013840/8.
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - brak.
5. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka figuruje jako teren zainwestowany.
6. Stan prawny: własność Gminy i Miasta Mirosławiec.
7. Forma sprzedaży: bezprzetargowa - uregulowanie stanu prawnego.
8. Cena sprzedaży: 1 000 zł  (słownie: jeden tysiąc złotych)


IV.
1. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana o nr geodezyjnym 210/8, położona w Mirosławcu, obręb 0001
2. Powierzchnia działki: 0,0063 ha.
3. Księga wieczysta: KO1W/00013840/8.
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - brak.
5. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka figuruje jako teren zainwestowany.
6. Stan prawny: własność Gminy i Miasta Mirosławiec.
7. Forma sprzedaży: bezprzetargowa - uregulowanie stanu prawnego.
8. Cena sprzedaży: 4 000 zł  (słownie: cztery tysiące złotych)


 Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm. ) osoby fizyczne i prawne, którym przysluguje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych w wykazie, mogą skladać wnioski w terminie nie krotszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane