W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec przeznaczonych do sprzedaży.

XML

Treść

ZARZĄDZENIE NR 16
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 3 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec
Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust.1, art. 35 i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65) zarządza się co następuje:§1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2. Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu.
§3. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. nieruchomości i planowania przestrzennego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   WYKAZ                                                                                                                                                nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne                                          Gminy i Miasta Mirosławiec
I.
1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 341, położona w miejscowości Drzewoszewo, obręb 0027 Jabłonowo.
2. Powierzchnia działki: 0,0060 ha
3. Księga wieczysta: KO1W/00013862/8
4.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - brak
5. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  działka figuruje jako teren preferowany do zabudowy letniskowej.
6. Stan prawny: własność Gminy i Miasta Mirosławiec
7. Forma sprzedaży: bezprzetargowa - na poprawę  warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj dz. nr 340.
8. Cena sprzedaży: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

II. 
1. Nieruchomość lokalowa nr 1 położona na działce nr 393, położonej w Mirosławcu  przy ul. Kościuszki 15, usytuowana na parterze budynku dwurodzinnego o pow. użytkowej 45,75 m² wraz z pomieszczeniami gospodarczymi oraz udziałem w częściach wspólnych i gruncie wynoszącym 4418/10000.
2. Powierzchnia całkowita: lokal z pomieszczeniami przynależnymi - 61,30 m².
3. Księga wieczysta: KO1W/0009219/5.
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - brak
5. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka figuruje jako teren zainwestowany.
6. Stan prawny: własność Gminy i Miasta Mirosławiec.
7. Forma sprzedaży: bezprzetargowa - na rzecz najemcy.
8. Opis lokalu mieszkalnego nr 1:
Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze budynku dwurodzinnego; składa się z 2 pokoi, łazienki, kuchni oraz pomieszczenia gospodarczego o pow. 15,55 m². Łączna powierzchnia lokalu z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 61,30 m².
9. Cena sprzedaży: 77 000 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych). Zgodnie z Uchwałą Nr XII/103/2015 z dnia 28 października 2015 r. Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec najemcy przysługuje bonifikata w wysokości 75% w przypadku zapłaty jednorazowej lub 50% bonifikaty w przypadku zapłaty w ratach.

III.
1. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana o nr geodezyjnym 210/4, położona w Mirosławcu, obręb 0001
2. Powierzchnia działki: 0,0068 ha.
3. Księga wieczysta: KO1W/00013840/8.
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - brak.
5. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka figuruje jako teren zainwestowany.
6. Stan prawny: własność Gminy i Miasta Mirosławiec.
7. Forma sprzedaży: bezprzetargowa - uregulowanie stanu prawnego.
8. Cena sprzedaży: 3 200 zł  (słownie: trzy tysiące dwieście złotych)
 Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65) osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych w wykazie, mogą składać wnioski w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane