W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Odpowiedź na petycję w sprawie zapewnienia udostępnienia danych przestrzennych

Urząd Miejski w Mirosławcu                                                                            ul. Wolności 37 78-650 Mirosławiec

Mirosławiec, dnia 27.12.2022 r.
S.152.2.2022.MS
Współwnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o.o.
Prezes Zarządu – Adam Szulc
Ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
mapy-interaktywne@samorzad.pl

W związku z niespełnieniem wymogów określonych dla złożenia petycji  w art. 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  o petycjach  (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) na podstawie art. 7 ust. 1 w/w ustawy,  petycja z dnia  13 października 2022 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.)  oraz  zapewnienia bezpośredniego dostępu do danych przestrzennych i ich zbiorów zostaje pozostawiona bez rozpatrzenia.
UZASADNIENIE
W dniu  13 października 2022 r. do Burmistrza Mirosławca wpłynęła drogą elektroniczną petycja w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.)  oraz  zapewnienia bezpośredniego dostępu do danych przestrzennych i ich zbiorów za pomocą usługi pobierania WFS  dla wszystkich obowiązujących w gminie aktów planowania przestrzennego, w formie przewidzianej przez ustawodawcę w stosownych terminach.

Jednakże zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) petycja powinna zawierać:
1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów.

Analiza treści petycji wskazała, że nie spełnia ona wymogów określonych w w/w przepisach ustawy o petycjach. Nie oznaczono bowiem każdego z podmiotów wnoszących petycję oraz osób reprezentujących każdy podmiot. Petycja zawiera jedynie wskazanie Współwnioskodawcy i adres e-mail. Petycja nie zawiera zaś danych Wnioskodawcy. W petycji nie zawarto również miejsca zamieszkania każdego z podmiotów wnoszących petycję.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  o petycjach, jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa  w art. 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 2  cyt. ustawy pozostawia się ją bez rozpatrzenia.
Jednocześnie informuję, że treść petycji zastała zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.
POUCZENIE
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem, skargi. 

Z poważaniem
Z up. Burmistrza

Monika Stąporek

Sekretarz Gminy Mirosławiec

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego