W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Informacja dotycząca zasad składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

XML

Treść

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD SKŁADANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Od 1 września 2020 roku na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalony uchwałą Nr XVIII/168/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Zmiana wzoru deklaracji nie oznacza, że wszyscy są zobowiązani złożyć ponownie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowy wzór obowiązuje tych, którzy  składają deklarację po raz pierwszy lub wypełniają ją z powodu zmiany danych.

 

Kiedy należy złożyć pierwszą deklarację lub deklarację zmieniającą?

 

Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) albo w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych określonych w deklaracji np. zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość (art. 6m ust. 2 w/w ustawy). 

 

Bez względu na moment zgłoszenia zmiany zwiększającej ilości osób zamieszkujących przez właściciela nieruchomości, opłata zostanie i tak naliczona od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana w składzie rodziny (np. narodziny dziecka).

 

Konsekwencją niezgłoszenia zwiększenia się ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, będzie konieczność poniesienia opłaty za okres wsteczny od miesiąca nastąpienia zmiany, a nie od miesiąca złożenia deklaracji.

 

Czy można złożyć deklarację zmniejszającą za okres wsteczny?

 

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Jedynie w przypadku śmierci mieszkańca właściciel nieruchomości składa nową deklarację zmniejszającą wysokość  zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

 

Jak można złożyć deklarację?

1) osobiście lub listownie: Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, pok. nr 3;

2) za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP); w tym wypadku deklaracja powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162, z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. , poz. 346 z późń. zm.).

 

Czy osoby, które czasowo przebywają poza miejscem zamieszkania ze względu na pracę lub naukę muszą być ujęte w składanej przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ?

 

Stosownie do art. 6i ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązek ponoszenia opłaty w odniesieniu do nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Wyznacznikiem poniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zatem zamieszkanie minimum jednego mieszkańca na danej nieruchomości.

Organ podatkowy w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy nie prowadzi ustaleń dotyczących ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w danej nieruchomości. Powstanie obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie jest uzależnione od faktu wytwarzania odpadów komunalnych, lecz wynika z faktu samego zamieszkiwania na danej nieruchomości. Ustawodawca założył, że osoby zamieszkujące daną nieruchomość wytwarzają odpady komunalne. Do powstania obowiązku ponoszenia opłaty wystarczające jest stwierdzenie faktu zamieszkiwania.

Obowiązek ponoszenia opłaty powstaje za każdy miesiąc. Przepis nie wskazuje, że zamieszkiwanie ma być przez okres całego miesiąca. Wystarczy, że nieruchomość jest zamieszkiwana przez kilka dni w miesiącu, a to nakłada obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc.

Osoba pracująca lub ucząca się poza miejscem zamieszkania, powracająca do miejsca zamieszkania kilka razy w miesiącu jest nadal osobą zamieszkałą w tym miejscu, w którym koncentruje się jej życie, czasowo przebywając w miejscu pracy lub nauki. Ciąży zatem na niej obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, niezależnie od ilość tych odpadów.

Krótkotrwała nieobecność mieszkańca nie wpływa na możliwość obniżenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane