W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

informacja_przyjmowanie_zgłoszeń_do_okw_

INFORMACJA
Burmistrza Mirosławca
z dnia 23 kwietnia 2024 r.
w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych 

Informuję, że związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2024 r. powoływane będą obwodowe komisje wyborcze.

Zgłoszenia kandydatów przyjmuje urzędnik wyborczy za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec   w godzinach pracy Urzędu w terminie do  dnia 10 maja 2024 r.

Uprawnionym do dokonania zgłoszenia jest pełnomocnik wyborczy (lub osoba przez niego upoważniona) reprezentujący komitet wyborczy utworzony przez partię polityczną bądź koalicję partii politycznych, z których list odpowiednio w ostatnich wyborach: wybrano radnych do sejmiku województwa albo wybrano posłów do Sejmu oraz pełnomocnik komitetu wyborczego (lub osoba przez niego upoważniona).

W przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez pełnomocnika, przedkłada ona upoważnienie
lub uwierzytelnioną kopię upoważnienia.

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na terenie województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa.

Kandydat spełniać musi ponadto niżej określone warunki:
1)  jest obywatelem polskim,
2)  najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat,
3)  nie jest pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
4)  nie jest pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu,
5)  nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydatem może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat i nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

Kandydatem nie może być:
1)  kandydat w wyborach,
2)  komisarz wyborczy,
3)  pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego,
4)  pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego,
5)  urzędnik wyborczy,
6)  mąż zaufania, obserwator społeczny,
7)  pozostająca w stosunku do kandydata na radnego małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem zstępnego lub przysposobionego (jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja),
8)  pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.
9)  osoba, która została upoważniona przez pełnomocnika komitetu wyborczego do wykonania czynności wyborczych
w imieniu komitetu wyborczego.

Zgłoszenia kandydatów dokonywać należy na zgłoszeniach wg wzoru określonego przez Państwową Komisję Wyborczą, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 50/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego. 

 Wzory zgłoszeń dostępne są na stronach internetowych: pkw.gov.pl  lub  bip.miroslawiec.pl .Burmistrz Mirosławca

 

/- / Piotr Pawlik

 

Załączniki

Powiadom znajomego