W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie Burmistrza Miroslawca w sprawie wyznaczenia miejsca na urzedowe informacje, plakaty i ulotki w związku z wyborami samorządowymi

ZARZĄDZENIE NR 19
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 1 lutego 2024 r.
w  sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Mirosławiec miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń, plakatów i haseł dotyczących wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st.Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów  z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do  rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  (Dz. U. z 2024 r. poz. 109) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wyznacza się na terenie Gminy Mirosławiec miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń, plakatów i haseł komitetów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast:
1. Miasto Mirosławiec:
1) tablice informacyjne: w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Wolności 37, przed budynkiem Urzędu Miejskiego przy ul. Wolności 37, obok skrzyżowania ul. Spacerowej i ul. 10-go Lutego, przy Ośrodku Kultury od strony ul. Wolności,
2) słupy ogłoszeniowe: na ul. Dworcowej,  przy ul. Spokojnej na parkingu, na ul. Polnej przy Przychodni Zdrowia, na ul. Wolności obok cukierni.
2. Sołectwa: Hanki, Jabłonowo, Jabłonkowo, Piecnik, Toporzyk, Łowicz Wałecki, Jadwiżyn, Bronikowo, Próchnowo, Orle, Kalinówka:
1) tablice informacyjne.
3. sołectwo Mirosławiec Górny:
1) tablica informacyjna przy świetlicy,
2) słupy ogłoszeniowe przy placu zabaw i przy świetlicy.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mirosławiec.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Mirosławca

Piotr Pawlik

Załączniki

Powiadom znajomego