W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Postanowienie nr 128/2023 Komisarza Wyborczego w Koszalinie III w sprawie zmian w podziale Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania z dnia 25 maja 2023 r.

DZ. URZ. WOJ. 2023.3138
Ogłoszony: 30.05.2023

POSTANOWIENIE NR 128/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KOSZALINIE III
 z dnia 25 maja 2023 r.
w sprawie zmian w podziale Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania
 
Na podstawie art. 16 § 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 497) w związku z art. 12 § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), Komisarz Wyborczy w Koszalinie III postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w podziale Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania ustalonym postanowieniem 63/2019 Komisarza Wyborczego  w  Koszalinie  III  z  dnia  11 kwietnia  2019  r.  w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z  2019 r. poz. 2123 zm.   Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 4514, Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 2561):

1)   dzieli się stały obwód głosowania nr 4, poprzez wyłączenie z jego granic miejscowości Hanki, Hanki- Kolonia, Jadwiżyn, Nieradz, Sadowo, Setnica;

2)    tworzy się stały obwód głosowania nr 6, z granicami obwodu głosowania: Hanki, Hanki-Kolonia, Jadwiżyn, Nieradz, Sadowo, Setnica oraz siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w: Świetlica Wiejska   w Hankach, Hanki 47, 78-650 Mirosławiec.

3)   dzieli się stały obwód głosowania nr 5, poprzez wyłączenie z jego granic miejscowości Jabłonkowo, Jabłonowo, Pilów;

4)  tworzy się stały obwód głosowania nr 7, z granicami obwodu głosowania: Jabłonkowo, Jabłonowo, Pilów oraz siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w: Świetlica Wiejska w Jabłonowie, Jabłonowo 16, 78-650 Mirosławiec.

§ 2. Załącznik do postanowienia, o którym mowa w § 1, uwzględniający zmiany dokonane niniejszym postanowieniem otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego postanowienia.

§ 3. Postanowienie podlega przekazaniu Burmistrzowi Mirosławca, Wojewodzie Zachodniopomorskiemu oraz Państwowej Komisji Wyborczej.

§ 4. Na postanowienie wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 3 dni od daty podania postanowienia do publicznej wiadomości  poprzez  opublikowanie  na  stronie  internetowej  Delegatury  Krajowego  Biura  Wyborczego    w Koszalinie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Koszalinie III. Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego przez upływ terminu do wniesienia skargi należy rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu w Koszalinie III.

§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie i w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Gminy Mirosławiec.

Komisarz Wyborczy w Koszalinie III
Marcin Myszka

Załącznik do postanowienia Nr 128/2023 Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 25 maja 2023 r.

Podział Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania

Numer
obwodu głosowania
Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
1 Miasto Mirosławiec, ulice: 10 Lutego, Adama Mickiewicza, Akacjowa, Hugo Kołłątaja, Jaśminowa, Jeziorna, Juliusza Słowackiego, Kościuszki nr 1-4, 5, 7-12, 14, 16, nieparzyste 15 - 17, 26 - 46, Kościelna, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, Młyńska, Nowa, Ogrodowa, Osiedle Diamentowe, pl. Wolności, Polna, Poznańska, Radosna, Spacerowa, Sprzymierzonych nr 2 - 13 i 23 - 84, Szkolna, Szmaragdowa, Stanisława Staszica, Wałecka, Wąska, Wileńska, Wolności numery domów 5 - 19A; Zacisze. Szkoła Podstawowa w Mirosławcu,
ul. Wolności 21,
78-650 Mirosławiec
2 Miasto Mirosławiec, ulice: Dworcowa, Jaskółcza, Jastrzębia, Krucza, Księżycowa, Leśna, Orla, Osiedle Wrzosowe, Parkowa nr 2-6 i 9 - 23, Różana, Skowronkowa, Słoneczna, Spokojna, Tęczowa, Wolności nr 22 - 31C, parzyste 32 - 38, 39A - 69B, nieparzyste 33 - 35, Zamkowa, Żurawia;
miejscowości: Gniewosz, Kalinówka, Kierpnik, Łowicz Wałecki, Orle, Polne
Ośrodek Kultury w Mirosławcu, ul. Parkowa 1, 78-650 Mirosławiec
3 Mirosławiec Górny, ulica: Lotnictwa Polskiego numery domów 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 18, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 41 Placówka Wsparcia Dziennego "Lotnik"
w Mirosławcu Górnym,
ul. Lotnictwa Polskiego 4/1, 78-651 Mirosławiec Górny
4 Miejscowości: Bronikowo, Próchnowo Świetlica Wiejska w Bronikowie, Bronikowo 40B, 78-652 Mirosławiec
5 Miejscowości: Piecnik, Toporzyk Świetlica Wiejska w Piecniku, Piecnik 53,
78-650 Mirosławiec
6 Miejscowości: Hanki, Hanki-Kolonia, Jadwiżyn, Nieradz, Sadowo, Setnica Świetlica Wiejska w Hankach, Hanki 47,
78-650 Mirosławiec
7 Miejscowości: Jabłonkowo, Jabłonowo, Pilów Świetlica Wiejska w Jabłonowie, Jabłonowo 16,
78-650 Mirosławiec

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego