W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

IGN.6733.9.2023.DB - Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 20.07.2023 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej oraz likwidacja odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 136/8, 136/9, 136/11, 136/12, 136/13, 136/14, 136/15 oraz 136/16 położonych w obrębie 0035, Łowicz Wałecki.

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu
IGN.6733.9.2023.DB

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 lipca 2023 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 775)   oraz art. 50, 53 ust. 1 i 59  ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977), zawiadamia iż, w dniu 20 lipca 2023 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PEHD DN 110x10 oraz na likwidacji odcinka sieci wodociągowej DN 110  na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 136/8, 136/9, 136/11, 136/12, 136/13, 136/14, 136/15 oraz 136/16 położonych w jednostce ewidencyjnej 321703_5 Mirosławiec – Obszar Wiejski w obrębie 0035, Łowicz Wałecki. w gminie Mirosławiec.
Przedmiotowa decyzja została wydana na wniosek Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów  i Kanalizacji Spółki z o.o. z siedzibą w Mirosławcu przy ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec reprezentowanej przez prezesa Pana Romana Stefaniaka.
Wobec powyższego informuje się, że Stronom niniejszego postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego  w Mirosławcu w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.
W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 20 lipca 2023 r.

Zamieszczono na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz w BIP Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w dniu 20 lipca 2023 r. 

Czas     znajdowania      się    obwieszczenia    w    BIP    UM w Mirosławcu: od 20 lipca 2023  r.  do 3 sierpnia 2023 r.
Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu  20 lipca 2023 r.

Załączniki

Powiadom znajomego