W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

GIŚ.6733.4.2018.DB - Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z 29.10.2021 r. o wydaniu decyzji zmieniającej do decyzji o ustal. lokalizacji inwest. celu publicznego z 21.01.2021 r. - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej, słupa, 2 małogabarytowych stacji transformatorowych, elektroenergetycznej sieci kablowej, dwóch słupów oraz szafy oświetlenia ulicznego wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na dz. nr 21/5, 31, 115/16, 558/10, 561/2, 612, 621/3, 694/21, 954/16, 992 położonych w Mirosławcu.

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu
GIŚ.6733.4.2018.DB

 


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 29 października 2021 r.
o wydaniu decyzji zmieniającej do decyzji o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego


Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735)   oraz art. 50, 53 ust. 1 i 59  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741), zawiadamia iż, w dniu 29 października 2021 r. została wydana decyzja zmieniająca do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV, słupa SN-15 kV, dwóch małogabarytowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV, dwóch słupów nn-0,4 kV oraz szafy oświetlenia ulicznego wraz ze złączem kablowo-pomiarowym nn-0,4 kV na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 21/5, 31, 115/16, 558/10, 561/2, 612, 621/3, 694/21, 954/16 oraz 992 położonych w jednostce ewidencyjnej 321703_4, Mirosławiec – Miasto, obrębie  M. Mirosławiec  (0001).
Przedmiotowa decyzja została wydana na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58, 60-479 Poznań reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Piotra Kruszyńskiego.
Wobec powyższego informuje się, że Stronom niniejszego postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.
W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.


Podpisano przez Zastępcę Burmistrza
w dniu 29 października 2021 r.

Zamieszczono na tablicach ogłoszeń UM w Mirosławcu oraz w BIP UM  w Mirosławcu  w  dniu  29 października 2021 r. 

Czas   znajdowania   się   obwieszczenia   w   BIP   UM
w  Mirosławcu: 29 październik 2021 r.  – 15 listopad 2021 r.
Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu  29 października 2021 r.
                                    (podpis)

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane