W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

GIŚ.6733.4.2018.DB - Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z 01.10.2021 r. o wszczęciu postępowania admin. w sprawie zmiany decyzji o ustal. lokalizacji inwest. celu publicznego z dnia 21.01.2021 r. dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej, słupa, 2 małogabarytowych stacji transformatorowych oraz elektroenergetycznej sieci kablowej na działkach nr 21/5, 31, 115/16, 558/10, 561/2, 612, 621/3, 694/21, 954/16, 992 położonych w Mirosławcu.

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu
GIŚ.6733.4.2018.DB


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 01 października 2021 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnegoBurmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 741) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GIŚ.6730.4.2018.DB wydanej w dniu 21 stycznia 2021 roku dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV, słupa SN-15 kV,  dwóch małogabarytowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV oraz elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 21/5, 31, 115/16, 558/10, 561/2, 612, 621/3, 694/21, 954/16 oraz 992 położonych w jednostce ewidencyjnej 321703_4, Mirosławiec – Miasto, obrębie  M. Mirosławiec  (0001).
Wobec powyższego informuje się, iż zgodnie z art. 10 § 1  ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, właścicielom działek, jak również stronom tego  postępowania,  przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.
Z aktami sprawy można się zapoznać  w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37, w pok. nr 9 po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu wizyty. Jednak z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną tut. organ informuje, iż rekomendowane jest udostępnianie akt za pośrednictwem systemów informatycznych (np. na adres e-mail, platforma e-PUAP), w zależności od technicznych możliwości zainteresowanego i urzędu. Określenie terminu oraz sposobu udostępnienia akt należy każdorazowo (zarówno w siedzibie, jak i w sposób zdalny) uzgodnić z osobą prowadzącą postępowanie. W terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. 

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza
w dniu 01 października 2021 r.

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec oraz w BIP UM Mirosławiec  w  dniu 01 października 2021 r. 

Czas         znajdowania          się      obwieszczenia     w     BIP     UM
w  Mirosławcu: od 01 października 2021  r.  do 14 października 2021 r.
Podpisano  przez  Zastępcę  Burmistrza  w dniu 01 października 2021 r.
                                            (podpis)

Sprawę  prowadzi:
Zastępca Burmistrza – Dariusz Bartosik
tel. (67) 259 61 85
pokój nr 9; e-mail: d.bartosik@miroslawiec.pl

Załączniki

Powiadom znajomego