W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

GIŚ.6730.14.2017.DB - zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy (budowa budynku handlowo-usługowego, parkingu, placu manewrowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w rejonie ulic Sprzymierzonych i Wałeckiej w Mirosławcu) w zakresie odprowadzenia wód deszczowych.

Mirosławiec,  dnia 29 kwietnia 2021 r.
GIŚ.6730.14.2017.DB

 

Z A W I A D O M I E N I E
o  zakończeniu  postępowania  administracyjnego

 

 


Na podstawie  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia się, iż zostało zakończone postępowanie administracyjne  w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy znak GIŚ.6730.14.2017.DB  wydanej w dniu 20 października 2017 roku dla  inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowego, parkingu, placu manewrowego  wraz   z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 353/3, 353/2, 353/4 i 355 położonych w rejonie ulic Sprzymierzonych i Wałeckiej w Mirosławcu, obręb m. Mirosławiec (0001) w zakresie odprowadzenia wód deszczowych.                       

Wobec powyższego informuje się, iż zgodnie z art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego , właścicielom działek, jak również stronom tego  postępowania,  przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania,  a przed wydaniem decyzji przysługuje im prawo wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy  i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przy czym, gdy strona nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której realizowana ma być inwestycja, termin siedmiu dni należy liczyć od upływu siódmego  dnia od daty wywieszenia zawiadomienia na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w  Mirosławcu jak również w BIP-ie UM w Mirosławcu z uwzględnieniem poniższych zasad:
- z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników Urzędu Miejskiego, osobisty kontakt z osobą prowadzącą sprawę oraz z Biurem Obsługi Interesanta jest zawieszony;
- kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobą prowadzącą postępowanie w godzinach: od poniedziałku do środy w godzinach od 700 do 1500, w czwartek od 700 do 1600  lub w piątek od 700do 1400;
-  dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi  i zastrzeżenie) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej przy wejściu do Urzędu Miejskiego  w Mirosławcu.
Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja w oparciu o dokumenty posiadane  w aktach sprawy.
                                                                         
Otrzymują:
1.   Wnioskodawca:
1)  Dino Polska S.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn. Przesłano drogą elektroniczną.
2.   Strony w postępowaniu (rozdzielnik w aktach sprawy) - na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego strony zostały zawiadomione za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu (https://bip.miroslawiec.pl/) oraz tablic ogłoszeniowych  Urzędu Miejskiego  w  Mirosławcu.
3.   Burmistrz Mirosławca (a/a).


Sprawę  prowadzi:
Zastępca Burmistrza – Dariusz Bartosik
tel. (67) 259 61 85
pokój nr 9; e-mail: d.bartosik@miroslawiec.pl

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego