W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

GIŚ.6733.11.2018.DB - Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 23 stycznia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie istniejącego gazociągu niskiego ciśnienia o średnicy do dn 160 mm i dł. ok. 350 m na dz. nr 320, 298, 297/2, 281/1, 281/2, 280, 350/2 i 376 położonych w Mirosławcu, obręb M. Mirosławiec (0001).

XML

Treść

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

GIŚ.6733.11.2018.DB

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 23 stycznia 2020 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

 

Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamia iż, w dniu 23 stycznia 2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie  i przebudowie istniejącego gazociągu niskiego ciśnienia o średnicy do dn 160 mm i dł. ok. 350 m na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 320, 298, 297/2, 281/1, 281/2, 280, 350/2 i 376 położonych w jednostce ewidencyjnej 321703_4 Mirosławiec – Miasto w obrębie  M. Mirosławiec (0001).
Przedmiotowa decyzja została wydana na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie, ul. Połczyńska 55/57, 75-808 Koszalin reprezentowanej przez Pełnomocnika Panią Justynę Markowicz.
Wobec powyższego informuje się, że Stronom niniejszego postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego  w Mirosławcu w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.
W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
 
                                                                                Podpisano przez Zastępcę Burmistrza
                                                                                w dniu 23 stycznia 2020 r.
 
Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec oraz w BIP UM Mirosławiec  w  dniu  23 stycznia 2020 r.

 

 

Czas      znajdowania     się     obwieszczenia      w      BIP       UM

w   Mirosławcu:      od  23 stycznia  2020 r.   do   5 lutego   2020 r.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 23 stycznia  2020 r.

                                                 (podpis)

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane