W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

IGN.6733.9.2019.DB - obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 28 listopada 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o długości około 2100 m z przyłączem z rury PE wraz z zespołem gazowym w rejonie miejscowości Mirosławiec i Chojnica na dz. nr 186/4 w obrębie M. Mirosławiec oraz na dz. nr 590, 63, 31, 30, 65, 27/1, 33, 32/12 i 32/13 położonych w obrębie Mirosławiec 34.

XML

Treść

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

IGN.6733.9.2019.DB

 

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 28 listopada 2019 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

 

 

Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamia iż, w dniu 28 listopada 2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej  średniego ciśnienia  o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur PE o śr. 160 i 125 mm  i  długości około 2100 m  z przyłączem z rury PE o średnicy 90 mm wraz  z zespołem gazowym Q=300 m3/h w rejonie miejscowości Mirosławiec  i Chojnica na działce oznaczonej geodezyjnie nr 186/4 położonej w jednostce ewidencyjnej 321703_4, Mirosławiec – Miasto, w obrębie M. Mirosławiec  (0001) oraz na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 590, 63, 31, 30, 65, 27/1, 33, 32/12 i 32/13 położonych w jednostce ewidencyjnej 321703_5, Mirosławiec – Obszar Wiejski,  w obrębie Mirosławiec 34 (0034).
Przedmiotowa decyzja została wydana na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, P.S.G. Sp. z o.o.  Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie, ul. Połczyńska 55/57, 75-808 Koszalin, reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Pawła Lisowskiego.
Wobec powyższego informuje się, że Stronom niniejszego postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego  w Mirosławcu w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.
W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 
                                                                                           Podpisano przez Zastępcę Burmistrza
                                                                                           w dniu 28 listopada 2019 r.
 
 
Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec oraz w BIP UM Mirosławiec  w  dniu  28 listopada 2019 r.

 

Czas       znajdowania      się      obwieszczenia     w      BIP     UM

w Mirosławcu:      od  28 listopada 2019 r.  do  11 grudnia  2019 r.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 28 listopada 2019 r.

                                                 (podpis)

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane