Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

IGN.6720.1.2019.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 27 czerwca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

IGN.6720.1.2019.DB


 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA  MIROSŁAWCA
z dnia 27 czerwca 2019 r.
o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec

 


Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, z 2019 r., poz. 60, poz. 235, poz. 730 i poz. 1009) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.   z 2018 r., poz. 2081, z 2019 r. poz. 630) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską   w Mirosławcu uchwały Nr VII/75/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, obejmującej obszar gminy Mirosławiec, określony na rysunku stanowiącym załącznik do ww. uchwały.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w godzinach pracy urzędu.
Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków do zmiany studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie do dnia 17 lipca 2019 r.  na adres: Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec lub urzad@miroslawiec.pl.
Wnioski lub uwagi powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                                        Podpisano przez Zastępcę Burmistrza
                                                        w dniu 27 czerwca 2019 r.
 
Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec, na tablicach i słupach ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Mirosławiec  oraz w BIP UM Mirosławiec  w  dniu  27 czerwca 2019 r.

Czas   znajdowania    się    obwieszczenia    w    BIP   UM

w Mirosławcu: od 27 czerwca 2019  r. do 17 lipca 2019  r.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 27 czerwca 2019 r.

                                                 (podpis)

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij