W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

GKS.6220.7.2020.KJ OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 4 maja 2021 r. o przedłużeniu  terminu udziału społeczeństwa

Mirosławiec, 4 maja 2021 r. 
 

GKS.6220.7.2020.KJ

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 4 maja 2021 r.

o przedłużeniu  terminu udziału społeczeństwa

 

Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zawiadamia o przedłużeniu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich wraz z infrastrukturą techniczną dla 1996 sztuk tuczników (279,44 DJP) zlokalizowanych na działce oznaczonej nr 93/3, obręb ewidencyjny 0027 Jabłonowo, gmina Mirosławiec.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 08 czerwca 2020 r. 

Zgodnie z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) organ właściwy do wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach przed jej wydaniem zapewnia udział społeczeństwa  w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Ponadto, na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247), informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym  z: wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej,  raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, stanowiskami organów współdziałających) oraz możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37 (pokój nr 3) od poniedziałku do środy w godzinach od 7.00 do 15.00, w czwartek w godzinach od 700 do 1600  lub w piątek w godzinach od 7.00 do 14.00, w terminie od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości do dnia 27 maja 2021 r. 

Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Burmistrz Mirosławca

/-/ Piotr Pawlik

 
 


Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM w Mirosławcu, na tablicy ogłoszeń w Jabłonowie oraz w BIP UM w Mirosławcu w dniu 4 maja 2021 r. 

Powiadom znajomego