Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Konkurs plastyczny dla młodzieży "EKO-PLAKAT" organizowany w ramach projektu pod nazwą "Kompleksowe działania edukacyjne w zakresie gospodarki odpadami dla mieszkańców powiatu wałeckiego".

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY
„Eko – Plakat”

 

Postanowienia wstępne

 1. Organizatorem konkursu jest Gmina i Miasto Mirosławiec, Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
 2. Konkurs rozpoczyna się 18 września 2019 r. i trwać będzie do 14 października 2019 r.
 3. Temat prac konkursowych brzmi: „Eko - Plakat”.
 4. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VIII), znajdujących się na terenie gminy i miasta Mirosławiec.
 5. Celem konkursu jest propagowanie wśród młodzieży prawidłowych zachowań proekologicznych, ze szczególnym naciskiem na segregowanie odpadów.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Praca konkursowa ma stanowić plakat, wykonany dowolną techniką, na papierze, tekturze, itp. o wymiarach A1, zawierający hasło dotyczące propagowania segregację odpadów.
 2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.
 3. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
 4. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
 5. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
 6. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace niepodpisane nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 8. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
 9. Prace konkursowe należy złożyć nauczycielowi sztuki/plastyki lub wychowawcy klasy do dnia 9 października 2019 r.
 10. Przedstawiciel szkoły przekazuje prace do Gminy i Miasta Mirosławiec w terminie do 10 października 2019 r.

 

Przebieg konkursu, wyniki i nagrody

 1. W terminie do dnia 11 października 2019 r., jury powołane przez organizatora konkursu, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia  14 października 2019 r. poprzez ogłoszenie zawierające tytuły nagrodzonych prac oraz imiona i nazwiska zwycięzców.
 4. Nagrodą główną w konkursie jest rower.
 5. Dodatkowo przyznane będą nagrody za drugie miejsce – rolki  i trzecie miejsce - deskorolka.
 6. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

 

Postanowienia końcowe

 1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy oraz jej fotografii w miejscu i czasie wybranym przez organizatora.
 2. Autorzy zgadzają się na powyższą publikację.
 3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.miroslawiec.pl oraz u  nauczycieli plastyki/sztuki lub wychowawców klas w szkołach podstawowych gminy i miasta Mirosławiec.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij