W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 marca 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości


Na podstawie art. 13, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463 i 1506) , art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz  § 6 ust.1 Uchwały nr XXI/131/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mirosławiec, Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 11 o pow. użytkowej 52,68 m² położonej w Mirosławcu przy ul. Wolności 16, na działce o nr geodezyjnym 215/1, dla której Sąd Rejonowy w Wałczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KO1W/00017525/2 wraz z budynkiem garażu o pow. użytkowej 20 m², położonym na działce o nr geodezyjnym 217/4 przy ul. Wolności 16, dla którego Sąd Rejonowy w Wałczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KO1W/00013928/9 w trybie przetargowym.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących m.im. zasad zbywania nieruchomości.
Zgodnie z §6 ust. 1 Uchwały nr XXI/131/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mirosławiec Burmistrz nie może bez zgody Rady Miejskiej zbywać nieruchomości , której cena przekracza kwotę 100 000 zł.  
Gmina planuje sprzedać w trybie przetargowym lokal mieszkalny nr 11 znajdujący się  w Mirosławcu przy ul. Wolności 16 wraz z budynkiem garażu, posadowionym na działce o nr 217/4. Cena wywoławcza sprzedaży została ustalona na podstawie operatu szacunkowego, wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 185 000 zł. 
W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

Załączniki

Powiadom znajomego