W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Informacja o LVII posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu

Informuję, iż w dniu 28 czerwca 2023 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu o godz. 12.00 odbędzie się LVII sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu z następującym porządkiem obrad:


1.Otwarcie LVII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Miejskiej.
5.Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności 
i informacja gości.
6.Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na LV Sesji Rady Miejskiej. - sprawozdanie
a)    przyjęcie sprawozdania.
7.Raport o stanie Gminy Mirosławiec za 2022 rok:
a)    przedstawienie raportu o stanie Gminy Mirosławiec za 2022 rok przez Burmistrza Mirosławca; - raport o stanie Gminy Mirosławiec
b)    debata nad raportem.
8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Mirosławca. - projekt uchwały
9.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirosławiec za 2022 rok:
a)    sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mirosławiec za 2022 rok; - sprawozdanie
b)    informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mirosławiec za 2022 rok;
c)    opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mirosławca sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mirosławiec za 2022 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego; - opinia RIO
d)    opinia Komisji Rewizyjnej na temat informacji o stanie mienia gminy;
e)    opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Mirosławiec za 2022 rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mirosławiec za 2022 rok. - projekt uchwały
11.Absolutorium dla Burmistrza Mirosławca:
a)    wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca z tytułu wykonania budżetu Gminy Mirosławiec za 2022 rok;
b)    opinia RIO dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej; - opinia RIO
c)    opinie Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Gospodarki i Budżetu 
o wykonaniu budżetu Gminy Mirosławiec za 2022 rok;
d)    dyskusja.
12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca. - projekt uchwały
13.Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XXXVII/281/2021 Rady Miejskiej 
w Mirosławcu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku:
a)    sprawozdanie Burmistrza Mirosławca; - sprawozdanie
b)    stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
c)    dyskusja;
d)    przyjęcie sprawozdania.
14.Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2022 rok:
a)    informacja Dyrektora Ośrodka Kultury;
b)    dyskusja;
c)    przyjęcie informacji.
15.Informacja na temat funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2022rok:
a)    informacja dyrektora Biblioteki Publicznej;
b)    dyskusja;
c)    przyjęcie informacji.
16.Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. - projekt uchwały
17.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Mirosławiec. - projekt uchwały
18.Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne. - projekt uchwały
19.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Mirosławiec a Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Mirosławiec. - projekt uchwały
20.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z terenów rekreacyjnych położonych przy jeziorze Kosiakowo. - projekt uchwały
21.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 rok. - projekt uchwały
22.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029.
23.Interpelacje i zapytania Radnych.
24.Wnioski i oświadczenia Radnych.
25.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
26.Zamknięcie obrad LVII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 

                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                   /-/  Piotr Czech

Powiadom znajomego