W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Informacja o VIII posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu

 Informuję, iż w dniu 26 czerwca 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego
w Mirosławcu o godz. 13.00
odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu
z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie VIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na VI Sesji Rady Miejskiej. - sprawozdanie

a)     przyjęcie sprawozdania.

 1. Raport o stanie Gminy Mirosławiec za 2018 rok:

a)     przedstawienie raportu o stanie Gminy Mirosławiec za 2018 rok przez Burmistrza Mirosławca; - raport

b)     debata nad raportem.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Mirosławca. - projekt
 2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2018 rok:

a)     sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2018 rok;

b)     informacja o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Mirosławiec za 2018 rok;

c)     opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mirosławca sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego; -opinia

d)     opinia Komisji Rewizyjnej na temat informacji o stanie mienia gminy; - opinia

e)     opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2018 rok. - opinia

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2018 rok. - projekt
 2. Absolutorium dla Burmistrza Mirosławca:

a)     wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2018 rok; - projekt

b)     opinia RIO dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej; - opinia

c)     opinie Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Gospodarki i Budżetu o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2018 rok;

d)     dyskusja.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca. - projekt
 2. Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2018 rok:

a)     informacja Dyrektora Ośrodka Kultury; - informacja

b)     dyskusja;

c)     przyjęcie informacji.

 1. Informacja na temat funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2018 rok:

a)     informacja dyrektora Biblioteki Publicznej; - informacja

b)     dyskusja;

c)     przyjęcie informacji.

 1. Sprawozdanie z realizacji uchwały XXXV/293/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku:

a)     sprawozdanie Burmistrza Mirosławca; - sprawozdanie

b)     stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

c)     dyskusja;

d)     przyjęcie sprawozdania.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. - projekt
 2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. - projekt
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i przewodniczącym organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Mirosławiec. - projekt
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok. - projekt
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026. - projekt
 6. Interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
 9. Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
               /-/  Piotr Czech

Powiadom znajomego