W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie Burmistrza Mirosławca w sprawieprzeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian w statutach sołectw na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Zarządzenie Nr 3
Burmistrza Mirosławca

z dnia 9 stycznia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian w statutach sołectw na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 994, poz.1000, poz. 1349 oraz poz. 1432) oraz uchwały Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirosławiec ( Dz. Urz. Woj. Zachpom. z 2014 r. poz. 1601 ze zm. ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych w Gminie Mirosławiec w przedmiocie projektów zmian w statutach sołectw na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmie sołectwa Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 3. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy sołectw Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie udostępnienia projektów zmian w statutach sołectw w Urzędzie Miejskim przy ul. Wolności 37 w Mirosławcu pokój nr 8, na stronie www.bip.miroslawiec.pl  i www.miroslawiec.pl   oraz na tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw.

§ 5. Projekty zmian w statutach sołectw Gminy i Miasta Mirosławiec stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia jak poniżej:

1) projekt uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej o nazwie sołectwo "Mirosławiec Górny" i nadania jej statutu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) projekt uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej o nazwie sołectwo "Kalinówka" i nadania jej statutu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) projekt uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa "Łowicz Wałecki", który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,

4) projekt uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa "Jabłonowo", który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,

5) projekt uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa "Piecnik", który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia,

6) projekt uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa "Hanki", który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia,

7) projekt uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa "Bronikowo", który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia,

8) projekt uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa "Jadwiżyn", który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia,

9) projekt uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa "Toporzyk", który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia,

10) projekt uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa "Orle", który stanowi załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia,

11) projekt uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa "Próchnowo", który stanowi załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia,

12) projekt uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa "Jabłonkowo", który stanowi załącznik nr 12 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 17  stycznia do 25 stycznia 2019 r.

§ 7. Uwagi i opinie do projektów zmian w  statutach sołectw należy składać w terminie określonym w § 6 w pokoju nr 8 w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu ul. Wolności 37 lub poprzez pocztę elektroniczną na adres urzad@miroslawiec.pl  .

§ 8. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do wiadomości mieszkańców do 31 stycznia 2019 r. na stronie internetowej www.bip.miroslawiec.pl  , www.miroslawiec.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

§ 9. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załączniki

Powiadom znajomego