W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie Burmistrza Mirosławca z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2019-2021

Zarządzenie Nr 107
Burmistrza Mirosławca

z dnia 7 grudnia 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2019-2021

Na podstawie uchwały Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirosławiec ( Dz. Urz. Woj. Zachpom. z 2014 r. poz. 1601 ze zm. ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych w Gminie Mirosławiec w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2019-2021.

§ 2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmie obszar Gminy Mirosławiec.

§ 3. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Mirosławiec oraz organizacje pozarządowe.

§ 4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

1) bezpośredniego spotkania z mieszkańcami Gminy Mirosławiec,

2) udostępnienia projektu uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2019-2021 w Urzędzie Miejskim przy ul. Wolności 37 w Mirosławcu pokój nr 8, na stronie www.bip.miroslawiec.pl  i www.miroslawiec.pl.

§ 5. Projekt uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2019-202, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 13 grudnia do 21 grudnia 2018 r.,w tym ustala się termin bezpośredniego spotkania z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi na dzień 13 grudnia 2018 r. w godz. 1500 - 1600 w sali narad Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, ul. Wolności 37.

§ 7. Uwagi do projektu  należy składać w pokoju nr 8 w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu ul. Wolności 37, poprzez pocztę elektroniczną na adres urzad@miroslawiec.pl  lub bezpośrednio na spotkaniu, o którym mowa w § 6.

§ 8. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do wiadomości mieszkańców do 27 grudnia 2018 r. na stronie internetowej www.bip.miroslawiec.pl  , www.miroslawiec.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz na sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

§ 9. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do zarządzenia Nr 107
Burmistrza Mirosławca
z dnia 7 grudnia 2018 r.
Zalacznik1.pdf

Program Wspiernia Rodziny na lata 2019-2021

Załączniki

Powiadom znajomego