W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 52/2009

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak
z dnia
w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powolania komisji przetargowej i określenia jej zadań na "Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec"
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 52/09

Burmistrza Mirosławca

z dnia 12 sierpnia 2009 r.

w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powolania komisji przetargowej i określenia jej zadań na "Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec"

Na podstawie art.19 ust.2, art. 20 i art.21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 82 poz. 560 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. 

1. Przeprowadzić w dniu 24 sierpnia 2009 r. o godz. 10:15 w budynku Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec przetarg nieograniczony na "Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec" po wcześniejszym ogłoszeniu informacji o przetargu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec oraz na stronie internetowej UGiM Mirosławiec (http://bip.miroslawiec.pl)

2. Ustalić, że termin składania ofert upływa dnia 24 sierpnia 2009 r. o godz. 10:00, a miejscem ich składania jest sekretariat Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec.

3. Ustalić, że opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia wynosi 10,00 zł brutto (+ koszt wysyłki)

4. Ustalić, że kryterium dokonywania oceny ofert jest: cena (koszt) - 100%

§ 2. Powołać Komisje Przetargową w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego o którym mowa z § 1, w następującym składzie osobowym:

1.  Tomasz Wojciechowski - Podinspektor - Przewodniczacy Komisji

2.  Bogumiła Kargul - Podinspektor - Sekretarz Komisji

3.  Dorota Łodygowska - Główna księgowa - Zastepca Przewodniczącego Komisji

4.  Tadeusz Łosin - Inspektor - Członek Komisji

5.  Aleksander Matusiak - Inspektor - Członek Komisji

§ 3. Zadaniem Komisji Przetargowej jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności dokonanie oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zbadanie i ocena ofert oraz propozycja wyboru oferty najkorzystniejszej.

§ 4. Nadaje się regulami pracy Komisji Przetargowej w brzmieniu jak niżej:

1.  Pracami Komisji kieruje Przewodniczacy Komisji.

2.  Dokumentacje postępowania prowadzi Sekretarz Komisji.

3. W zakresie przygotowania postepowania Komisja Przetargowa proponuje wybór trybu udzielenia zamówienia, przygotowuje specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia zamówienia.

4. W zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Komisja w szczególności udziela wyjasnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokonuje otwarcia ofert, ocenia spełnienie warunków stawianych wykonawcom, przedstawienia kierownikowi zamawiającego propozycję wykluczenia, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a także wystepuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania.

5. Komisja podejmuje kolegialnie swoje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą wiekszością głosów, a w przypadkach spornych głos decydujący ma Przewodniczacy Komisji.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Podinspektorowi ds. zamówień publicznych i gospodarki komunalnej mgr inz. Tomaszowi Wojciechowskiemu. §

6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

52/2009 pdf, 316 kB

Powiadom znajomego