W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 38

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrz Mirosławca
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec
Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 38

Burmistrza Mirosławca

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust.1, art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust.1 i ust 2 pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. nieruchomości i planowania przestrzennego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik do zarządzenia Nr 38

Burmistrza Mirosławca

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

I. 

1.  Nieruchomość lokalowa nr 1 znajdująca się na działce nr 400, położonej w Mirosławcu przy ul. Zamkowej 11, usytuowana na parterze budynku wielorodzinnego o pow. użytkowej 26,39 m² wraz z pomieszczeniami gospodarczymi oraz udziałem w częściach wspólnych i gruncie wynoszącym 2387/10000.

2.  Powierzchnia całkowita: lokal z pomieszczeniami przynależnymi - 27,93 m².

3.  Księga wieczysta: KO1W/00009226/7.

4.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - brak

5.  W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka figuruje jako teren zainwestowany.

6.  Stan prawny: własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

7.  Forma sprzedaży: bezprzetargowa - na rzecz najemcy.

8.  Opis lokalu mieszkalnego nr 1:

Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze budynku wielorodzinnego; składa się z 1 pokoju, wc, kuchni oraz pomieszczenia gospodarczego o pow. 1,54 m². Łączna powierzchnia lokalu z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 27,93 m².

9.  Cena sprzedaży: 49 000 zł brutto (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych). Zgodnie z Uchwałą Nr XII/103/2015 z dnia 28 października 2015 r. Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec najemcy przysługuje bonifikata w wysokości 75% w przypadku zapłaty jednorazowej lub 50% bonifikaty w przypadku zapłaty w ratach.

II. 

1.  Nieruchomość lokalowa nr 2 znajdująca się na działce nr 400, położonej w Mirosławcu przy ul. Zamkowej 11, usytuowana na parterze budynku wielorodzinnego o pow. użytkowej 30,94 m² wraz z pomieszczeniami gospodarczymi oraz udziałem w częściach wspólnych i gruncie wynoszącym 3369/10000.

2.  Powierzchnia całkowita: lokal z pomieszczeniami przynależnymi - 39,38 m².

3.  Księga wieczysta: KO1W/00009226/7.

4.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - brak

5.  W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka figuruje jako teren zainwestowany.

6.  Stan prawny: własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

7.  Forma sprzedaży: przetargowa.

8.  Opis lokalu mieszkalnego nr 2:
Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze budynku wielorodzinnego; składa się z 1 pokoju, wc, kuchni oraz pomieszczenia gospodarczego o pow. 8,44 m². Łączna powierzchnia lokalu z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 39,38 m².

9.  Cena wywoławcza: 57 000 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych). 

III. 

1.  Nieruchomość gruntowa rolna o nr 114/3, położona w miejscowości Kalinówka, obręb 0034 Mirosławiec.

2.  Powierzchnia: 1,4817 ha

3.  Księga wieczysta: KO1W/00037716/4.

4.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - brak

5.  W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka figuruje jako obszar rolny nieprzewidziany do intensywnej produkcji.

6.  Stan prawny: własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

7.  Forma sprzedaży: przetargowa.

8.  Cena wywoławcza: 48 000 zł brutto (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych)

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990) osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych w wykazie, mogą składać wnioski w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Załączniki

38 pdf, 188 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane