Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XLI/334/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Mirosławiec

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Mirosławiec

na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm. poz. 1000) w związku z art. 14 ust. 2b ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016 r, poz. 487, z 2017 r. poz. 2245 i poz. 2439 oraz z 2018 r. poz. 310) )

Status uchwały Obowiązująca

Treść

Dz.Urz.Woj.Zachpom. 2018r. poz.2977

                                      UCHWAŁA NR XLI/334/2018
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych  w miejscach publicznych na terenie gminy Mirosławiec

Na podstawie  art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm. poz. 1000) w związku z art. 14 ust. 2b ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016 r, poz. 487, z 2017 r. poz. 2245 i poz. 2439 oraz z 2018 r. poz. 310) ) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się, z zastrzeżeniem § 2, odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Mirosławiec w następujących miejscach publicznych:
1) w budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu, ul. Parkowa 1,
2) plac przed Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu, ul. Parkowa  - załącznik nr 1,
3) w budynku świetlicy wiejskiej w Mirosławcu Górnym, ul. Lotnictwa Polskiego 4,
4) w budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim, Łowicz Wałecki 54,
5) w budynku świetlicy wiejskiej w Orlu,  nr działki 438- załącznik nr 2,
6) w budynku świetlicy wiejskiej w Hankach, Hanki 49,
7) w budynku świetlicy wiejskiej w Jadwiżynie, nr działki 44/4 - załącznik nr 3,
8) w budynku świetlicy wiejskiej w Bronikowie, Bronikowo 40 B,
9) w budynku świetlicy wiejskiej w Próchnowie, Próchnowo 11,
10) w budynku świetlicy wiejskiej w Piecniku, Piecnik 53,
11) w budynku świetlicy wiejskiej w  Jabłonowie, nr działki 33 - załącznik nr 4,
12) Stadion Miejski w Mirosławcu, nr działki 204 - załącznik nr 5.
2. Usytuowanie terenów objętych odstępstwem od zakazu spożywania napojów alkoholowych, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, 5, 7, 11, 12 ilustrują szkice sytuacyjne nr 1-5, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Odstępstwo od zakazu dotyczy spożywania napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5 % alkoholu w miejscach wymienionych w § 1 ust. 1 w czasie trwania imprez masowych organizowanych przez Gminę Mirosławiec, jej jednostki organizacyjne i pomocnicze, instytucje kultury, stowarzyszenia.
2. Odstępstwo od zakazu dotyczy spożywania napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 4,5 % alkoholu w miejscach wymienionych w § 1 ust. 1 w czasie  trwania imprez organizowanych przez Gminę Mirosławiec, jej jednostki organizacyjne i pomocnicze, instytucje kultury, stowarzyszenia z wyłączeniem imprez sportowych i organizowanych dla dzieci i młodzieży.
3. Odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach wymienionych w § 1 ust. 1 obowiązuje na czas organizowania zamkniętych imprez okolicznościowych przez osoby fizyczne i inne podmioty posiadające tytuł prawny uprawniający do dysponowania nieruchomością.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Czech


Załączniki

zał.1 pdf, 178 kB metryczka
zał.2 pdf, 75 kB metryczka
zał.3 pdf, 82 kB metryczka
zał.4 pdf, 88 kB metryczka
zał.5 pdf, 378 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij