W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR LXIV/528/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. opłaty targowej

Dz.U.Woj.Zachpom. 2024 r. poz. 1324

 

UCHWAŁA NR LXIV/528/2024

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 lutego 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 70) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXII/509/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie opłaty targowej, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Pobór opłaty targowej na terenie targowiska miejskiego w Mirosławcu powierza się Pani Elżbiecie Przygodzie zwanej dalej „inkasentem”..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od 01 marca 2024 roku.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załączniki

Powiadom znajomego