W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR LXIII/521/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników, kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Mirosławiec biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników, kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Mirosławiec biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach

Dz.U.Woj.Zachpom. 2024 r. poz. 839

 

UCHWAŁA NR LXIII/521/2024

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników, kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Mirosławiec biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 15 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 194, 658 i 1560) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy Mirosławiec uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych w wysokości 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o  ochotniczych strażach pożarnych, za każdą rozpoczętą godzinę liczoną od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej, bez względu na liczbę wyjazdów w ciągu jednej godziny.

2. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaka ratownika ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Mirosławiec uczestniczących w szkoleniach w wysokości 30 % kwoty, o której mowa w ust. 1, za każdą rozpoczętą godzinę szkolenia.

3. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Mirosławiec uczestniczących w ćwiczeniach w wysokości 30 % kwoty, o której mowa w ust. 1, za każdą rozpoczętą godzinę liczoną od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej, bez względu na liczbę wyjazdów w ciągu jednej godziny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXIX/303/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych straży Pożarnych z terenu gminy Mirosławiec uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2024 r.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załączniki

Powiadom znajomego