W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR LXI/494/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.

Dz.U.Woj.Zachpom. 2023 r. poz. 6608

 

UCHWAŁA NR LXI/494/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 179.742,72 zł zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 37.962,42 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 84.164,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr LX/476/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2023r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r., stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Traci moc załącznik nr 6 do uchwały nr LIX/464/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 września 2023r. Ustala się plan przychodów i dochodów z tytułu środków RFIL oraz wydatki na realizację zadań w części finansowane tymi środkami w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023 r., stanowiący załącznik nr 5.

§ 6. Traci moc załącznik nr 7 do uchwały nr L/382/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2023r. Ustala się plan dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Gminy Mirosławiec w 2023 r., stanowiący załącznik nr 6.

§ 7. Traci moc załącznik nr 6 do uchwały nr LX/476/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2023r. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Mirosławiec związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r., stanowiący załącznik nr 7.

§ 8. Traci moc załącznik nr 9 do uchwały nr LX/476/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2023r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023r., stanowiący załącznik nr 8.

§ 9. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 40.151.084,79 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 3.458.587,30 zł,

b) wydatkami w kwocie 50.004.871,32 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 3.458.587,30 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 9.853.786,53 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4.944.524,23 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych, w kwocie 2.778.751,49 zł,

- środków z lokat dokonywanych w latach ubiegłych w kwocie 2.130.510,81 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/494/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 listopada 2023 r.

Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/494/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 listopada 2023 r.

Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/494/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 listopada 2023 r.

Zalacznik3.pdf

 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/494/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 listopada 2023 r.

Zalacznik4.pdf

 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/494/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 listopada 2023 r.

Zalacznik5.pdf

 

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXI/494/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 listopada 2023 r.

Zalacznik6.pdf

 

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXI/494/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 listopada 2023 r.

Zalacznik7.pdf

 
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXI/494/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 listopada 2023 r.

Zalacznik8.pdf

Załączniki

Powiadom znajomego