W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR LXI/492/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Dz.U.Woj.Zachpom. 2023 r. poz. 6602

 

UCHWAŁA NR LXI/492/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 70) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Mirosławiec:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1.173,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.845,00 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 2.084,00 zł

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 2.709,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 2.739,00 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 2.739,00 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 1.258,00 zł

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 1.438,00 zł
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 3.123,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3. Traci moc uchwała Nr LX/471/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2023 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/492/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 listopada 2023 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 ustawy

    Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
(w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 
Nie mniej niż 
Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych 
Dwie osie 

12 
13 
1.764,00
1.866,00
13 
14 
1.866,00
2.059,00
14 
15 
2.059,00
2.259,00
15
2.160,00
2.493,00
Trzy osie
12 
17 
1.868,00
1.963,00
17 
19 
1.963,00
2.160,00
19 
21 
2.160,00
2.415,00
21 
23 
2.456,00
2.749,00
23 
25 
2.747,00
3.140,00
25
3.140,00
3.140,00
Cztery osie i więcej 

12 
25 
2.493,00
2.749,00
25 
27 
2.749,00
2.945,00
27 
29 
3.140,00
3.336,00
29 
31 
3.336,00
4.480,00
31 

3.336,00
4.480,00
   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/492/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 listopada 2023 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy

    Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach) 
Stawka podatku 
(w złotych) 
Nie mniej niż 
Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych 
Dwie osie 

12 
18 
2.651,00
2.680,00
18 
25 
2.749,00
2.846,00
25 
31 
3.140,00
3.439,00
31 

3.439,00
3.463,00
Trzy osie i więcej

12 
40 
3.439,00
3.464,00
40 


4.480,00
4.480,00
   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/492/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 listopada 2023 r.

Stawki podatku dla przyczep i naczep określonych w art. 8 pkt 6 ustawy

    Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 
Nie mniej niż 
Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych 
Jedna oś

12 
18 
1.179,00
1.237,00
18 
25 
1.237,00
1.375,00
25 


1.375,00
1.474,00
Dwie osie 


12 
28 
1.757,00
1.866,00
28 
33 
1.766,00
1.963,00
33 
38 
2.552,00
2.739,00
38 


2.945,00
3.140,00
Trzy osie i więcej 


12 
38 
1.885,00
1.963,00
38 


2.552,00
2.749,00
   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załączniki

Powiadom znajomego