W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XLV/343/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Mirosławiec

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Mirosławiec

Dz.U.Woj.Zachpom. 2022 r. poz. 3688

 

UCHWAŁA NR XLV/343/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę MirosławiecNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 13 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz art. 52 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 i 2445 oraz z 2022 r. poz. 1116, 1692 i 1730), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Gmina Mirosławiec zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę świadczone przez przedszkola publiczne w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 

1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, ustala się na kwotę 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.

2. Miesięczna wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowi iloczyn opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 liczby godzin korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego przekraczających wymiar, o którym mowa w § 1 ust 1 oraz liczby dni obecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.

§ 3. Zwalnia się w całości z opłaty określonej w § 2 trzecie i kolejne dziecko z tej samej rodziny, pod warunkiem, że pozostałe dzieci objęte są nauczaniem przedszkolnym lub pobierają naukę, jednak nie dłużej niż do 25 roku życia.

§ 4. Traci moc uchwała Nr V/64/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załączniki

Powiadom znajomego