W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XXXIX/299/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirosławiec

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirosławiec

Treść

UCHWAŁA NR XXXIX/299/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy MirosławiecNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741, poz. 784, poz. 922, poz. 1873, poz. 1986), w związku z uchwałą Nr VII/75/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec, Rada Miejska w Mirosławcu postanawia, co następuje:

§ 1.  Uchwala się Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirosławiec, zwane dalej Studium.

§ 2.  Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) tekst Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirosławiec, stanowiący załącznik nr 1;

2) rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirosławiec – Uwarunkowania, skala 1:25 000, stanowiący załącznik nr 2;

3) rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirosławiec – Kierunki, skala 1:25 000, stanowiący załącznik Nr 3;

4) rysunki szczegółowe kierunków zagospodarowania przestrzennego (arkusz nr 1 – miasto Mirosławiec, arkusz nr 2 – Mirosławiec Górny, arkusz nr 3 – Orle, arkusz nr 4 – Łowicz Wałecki, arkusz nr 5 – Kalinówka, arkusz nr 6 – Hanki Kolonia, arkusz nr 7 – Jadwiżyn, arkusz nr 8 – Piecnik, arkusz nr 9 –Jabłonowo i Jabłonkowo, arkusz nr 10 – Próchnowo, arkusz nr 11 – Bronikowo, arkusz nr 12 – Sadowo, arkusz nr 13 – Toporzyk, arkusz nr 14 – Setnica, arkusz nr 15 – Hanki, arkusz nr 16 – Nieradz, arkusz nr 17 – Drzewoszewo, w skali 1:5000), stanowiące załącznik nr 4.1 – 4.17 do uchwały;

5) rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do Studium, stanowiące załącznik Nr 5;

6) dokument elektroniczny zawierający dane przestrzenne, stanowiący załącznik nr 6.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 4.  Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/299/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 24 lutego 2022 r.

Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/299/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 24 lutego 2022 r.

Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/299/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 24 lutego 2022 r.

Zalacznik3.pdf

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/299/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 24 lutego 2022 r.

Zalacznik4.pdf

 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/299/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 24 lutego 2022 r.

Zalacznik5.pdf

 

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/299/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 24 lutego 2022 r.

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) ujawnione zostaną po kliknięciu w ikonę załącznika.

Zalacznik6.xml

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego