W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Uchwała nr XXXIII/256/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu wraz z Powiatem Drawskim, Powiatem Wałeckim i Gminą Kalisz Pomorski dotyczącego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie – Stara Studnica – Orle – Mirosławiec”

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu wraz z Powiatem Drawskim, Powiatem Wałeckim i Gminą Kalisz Pomorski dotyczącego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie – Stara Studnica – Orle – Mirosławiec”
na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038), art. 216 ust. 2 pkt. 4, art. 220 ust. 2 art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236)
status uchwały obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XXXIII/256/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 20 lipca 2021 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu wraz z Powiatem Drawskim, Powiatem Wałeckim i Gminą Kalisz Pomorski dotyczącego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie – Stara Studnica – Orle – Mirosławiec”.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038), art. 216 ust. 2 pkt. 4, art. 220 ust. 2 art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się wolę przystąpienia przez Gminę i Miasto Mirosławiec wspólnie z Powiatem Drawskim, Powiatem Wałeckim i Gminą Kalisz Pomorski do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie – Stara Studnica – Orle – Mirosławiec” obejmującego jego realizację.

2. Wyraża wolę zabezpieczenia w budżecie na 2022 rok środków finansowych w wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) jako wkład własny Gminy i Miasta Mirosławiec na realizację zadania określonego w § 1. 1. niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Realizacja zadania, o którym mowa w § 1.1., nastąpi na mocy:

1) porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Drawskiego, Zarządem Powiatu Wałeckiego, Burmistrzem Kalisza Pomorskiego i Burmistrzem Mirosławca,

2) umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu w Wałczu, Zarządem Powiatu Drawskiego, Burmistrzem Kalisza Pomorskiego i Burmistrzem Mirosławca, regulujących w szczególności zakres rzeczowy i finansowy.

§ 3. Przystąpienie do realizacji zadania uzależnia się od uzyskania dofinansowania z zewnętrznych źródeł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Czech

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane