W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXVI/215/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy i Miasta Mirosławiec w Zakładzie Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mirosławcu

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy i Miasta Mirosławiec w Zakładzie Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mirosławcu

Treść

UCHWAŁA NR XXVI/215/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy i Miasta Mirosławiec w Zakładzie Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w MirosławcuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2017) Rada Miejska w Mirosławcu, uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie na rzecz Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie zastawu rejestrowego o wartości 4 206 000,00 (słownie: cztery miliony dwieście sześć tysięcy zł 00/100) na 8 412 (słownie: ośmiu tysiącach czterystu dwunastu) udziałach Gminy i Miasta Mirosławiec w majątku Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Mirosławcu, o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset zł) każdy, jako zabezpieczenia kredytu w kwocie 2 103 000,00 zł (słownie: dwa miliony sto trzy tysiące zł 00/100) zaciąganego z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków i budową dwóch zbiorczych zbiorników bezodpływowych oraz przepompowni ścieków dla miejscowości Łowicz Wałecki, gm. Mirosławiec”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Mirosławca do ustanowienia wymienionego w § 1 zastawu rejestrowego.

§ 3. Wszelkie koszty związane z podpisaniem i zarejestrowaniem zastawu ponosi Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Mirosławcu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr XXV/209/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy i Miasta Mirosławiec w Zakładzie Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mirosławcu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane