Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XIV/144/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Status uchwały Obowiązująca

Treść

Dz.U.Woj.Zachpom. 2020 r. poz. 1019


UCHWAŁA NR XIV/144/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 70a ust. 1 oraz 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287), w związku z § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. W budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Mirosławiec w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

2. Zabezpieczone w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2020 środki na doskonalenie zawodowe dzieli się zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Ustala się następujące formy dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, na rok 2020:

1) koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli,

2) koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli,

3) wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne.

§ 3. Ustala się następujące specjalności kształcenia nauczycieli, na które może być przyznane dofinansowanie w 2020 r.:

1. Specjalności kształcenia nauczycieli:

1) oligofrenopedagogika,

2) pedagogika specjalna,

3) edukacja i terapia osób z autyzmem, spektrum zaburzeń,

4) język angielski,

5) doradztwo zawodowe,

6) wychowanie do życia w rodzinie.

§ 4. Ustala się, że w roku 2020 maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i placówki kształcenia nauczycieli nie może przekroczyć za jeden semestr 1.500,00 zł na jednego nauczyciela.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załącznik do uchwały Nr XIV/144/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 stycznia 2020 r.Lp.Nazwa szkoły, przedszkola

Plan dofinansowania do czesnego - kształcenie w szkołach wyższych i placówki doskonalenia nauczycieli

Plan dofinansowania na pozostałe formy doskonalenia nauczycieliRazem

1

2

3

4

5

1.

Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Mirosławcu

14 652,00

9 768,00

24 420,00

2.

Szkoła Podstawowa w Piecniku

4 194,00

2 796,00

6 990,00

3.

Samorządowe Przedszkole „Słoneczko” w Mirosławcu, oddział zamiejscowy w Mirosławcu Górnym

3 462,00

2 308,00

5 770,00


Ogółem


22 308,00


14 872,00


37 180,00

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij